ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Dwie stawki VAT dla budynków mieszkalnych

środa, 09 lutego 2011 16:02

Dwie stawki VAT dla budynków mieszkalnych

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Proszę o pomoc, mam problem, jaką stawkę VAT zastosować dla robót budowlanych w budynku dwupiętrowym, na I piętrze jest apteka 345,82 m², II piętro to powierzchnia mieszkalna 184,75m², razem 530,57m².

Ekspertax odpowiada: W tym przypadku należy zatsosować 2 stawki podatku, 8% i 23%, nawet jeśli remontowany budynek zalicza się do budynków objętych społecznym programem budownictwa.

Stosowanie bowiem odpowiedniej stawki w przypadku budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, uzależnione jest od tego, czy roboty remontowe są prowadzone wyłącznie w lokalu mieszkalnym, czy też w częściach wspólnych budynku (np dach, elewacje, klatki schodowe, piwnice w części wspólnej dla mieszkań i lokali, wspólne części instalacji itp), które służą zarówno lokalom mieszkalnym jak i lokalom użytkowym.

Zgodnie z ustawa o VAT do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zaliczają się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 (art. 41 ust. 12b ustawy o VAT).

W przypadku obiektów mieszkalnych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zaliczają się:
- budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m²,
- lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m².

Jeżeli usługa w omawianym przypadku dotyczy jedynie lokalu mieszkalnego, to 8% stawkę podatku stosuje się tylko do podstawy opodatkowania odpowiadającej 150 m² powierzchni użytkowej, jako kwalifikującej lokal mieszkalny do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej takiego lokalu. Pozostałą część należy opodatkować stawką 23% VAT.

Natomiast gdyby remont dotyczył części wspólnych interesującego nas budynku, to w takim przypadku dla zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT należałoby ustalić, w jakiej proporcji pozostaje 150 m² powierzchnii użytkowej lokalu mieszkalnego do powierzchni użytkowej całego budynku. Dokonuje się tego w niżej przedstawiony sposób.

Skoro remontowany budynek ma 530,57m², a 8% stawkę VAT może Pan zastosować jedynie w proporcji dla 150m² powierzchni mieszkalnej, to jej ustalenia dokonuje Pan następująco: 150/530,57 = 0,28. Powierzchnia, dla której można zastosowac stawkę 8% VAT to 28% powierzchni całkowitej budynku. Według tej proporcji należy opodatkować wykonaną usługę.

Załóżmy, że kwota należności za wykonany remont to 50.000 zł, zatem:

- obrót opodatkowany stawką 8% wyniesie : 50.000 zł x 0,28 = 14.000 zł,
- obrót opodatkowany stawką 23% wyniesie: 50.000 zł – 14.000 zł = 36.000 zł.

Kwota VAT to dla 8% VAT: 14.000 zł x 8/108 = 1.037,04 zł,
dla stawki 23% VAT: 36.000 zł x 23/123 = 6.731,70 zł.

Na zakończenie nalezy dodać, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zaliczają się również obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264, zaliczane wyłącznie do  budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:
· art. 41 ust. 12b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik
powrót VAT Dwie stawki VAT dla budynków mieszkalnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________