ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Zwolnienie z długu poręczyciela

czwartek, 10 lutego 2011 13:01

Zwolnienie z długu poręczyciela

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Kwota zwolnienia z długu nie stanowi dla podatnika, jako poręczyciela, przychodu z innych źródeł i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 31 stycznia 2011 r.

Podatnik, jako poręczyciel kredytu gotówkowego, po uprzednim dokonaniu spłaty połowy kapitału przeterminowanego kredytu zawarł z wierzycielem, bankiem umowę zwolnienia z długu, na podstawie której został zwolniony z reszty należności. W umowie zwolnienia z długu bank zawarł informację o zamiarze wystawienia PIT-8C o wysokości przychodów, traktując kwotę, z której spłaty podatnik został zwolniony, jako jego przychód. Kredytobiorca był dla podatnika osobą obcą, a podatnik nigdy nie czerpał żadnych korzyści ze środków finansowych pochodzących z tego kredytu.

Czy zatem rzeczywiście poręczyciel był zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego , z której spłaty został zwolniony przez bank na mocy umowy zwolnienia z długu?

Zdaniem podatnika, ponieważ nie był on beneficjentem kredytu, nie odniósł z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych. Kwota, z której zapłacenia został zwolniony nie stanowi zatem jego przychodu i nie powinien płacić od niej podatku dochodowego. Mimo, że część spłat została umorzona, jego majątek faktycznie się nie powiększył o umorzoną kwotę gdyż to nie on był kredytobiorcą.

Definicja przychodów z innych źródeł w podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 tej ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Przychodami z innych źródeł są również przychody z tytułu umorzenia części kredytu lub odsetek od kredytu dla kredytobiorcy.

W myśl art. 876 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Poręczenie kredytu bankowego jest praktyką powszechnie stosowaną. W przypadku braku spłat od kredytobiorcy, banki często podpisują ugodę z poręczycielem i zwalniają go z części długu w zamian za częściową jego spłatę. Rodzi to kilka jasno określonych konsekwencji podatkowych. W wyniku zawarcia takiej ugody nie powstaje przychód po stronie poręczyciela. Mimo, że została umorzona część spłat, faktycznie jednak jego majątek nie powiększa się o umorzoną kwotę, gdyż to nie on był kredytobiorcą.

Wobec powyższego, jeżeli bank zwolnił poręczyciela za spłaty wierzytelności powstałej w wyniku zawartej umowy kredytowej, to kwota tego zwolnienia nie będzie stanowiła dla poręczyciela, przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. U poręczyciela nie następuje bowiem jakiekolwiek przysporzenie majątkowe na skutek tego zdarzenia. Bank nie wykonał na rzecz poręczyciela nieodpłatnego świadczenia, gdyż nie korzystał on ze środków finansowych pochodzących z udzielonego kredytu.

Reasumując, kwota zwolnienia z długu nie stanowi dla poręczyciela, przychodu z innych źródeł i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót Podatki dochodowe Zwolnienie z długu poręczyciela

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________