ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi turnusów rehabilitacyjnych a VAT 2011

niedziela, 13 lutego 2011 15:57

Usługi turnusów rehabilitacyjnych a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Będą zmiany dotyczące opodatkowania VAT usług turnusów rehabilitacyjnych świadczonych przez podmioty niebędące zakładami opieki zdrowotnej. Do dnia 31 grudnia 2010 r. usługi te podlegały zwolnieniu od podatku VAT. Obecnie po nowelizacji są opodatkowane.

Zmiany wejdą w życie z mocą wsteczną od dnai 1 stycznia 2011 r.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. usługi turnusów rehabilitacyjnych podlegały zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do tej ustawy. Jednak nowelizacja z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226, poz. 1476) uchyliła załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych od VAT.

Jednocześnie uregulowania dotyczące tej tematyki zostały przeniesione do art. 43 ustawy o VAT. Przy określaniu nowego zakresu zwolnień odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, ustalając ich zakres z wykorzystaniem przepisów prawa unijnego (w tym dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W wyniku tych zmian od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnieniem od VAT objęte są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej. Powyższe regulacje nie stanowią podstawy do stosowania zwolnienia od VAT turnusów rehabilitacyjnych świadczonych przez inne podmioty niż zakłady opieki zdrowotnej.

W związku z tym, Minister Finansów postanowił zmienić rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649).  Proponuje wprowadzić zwolnienie od VAT dla pozostałych usług turnusów rehabilitacyjnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych świadczonych na zasadach określonych w tej ustawie oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych (wykonywanych przez podmioty nie będące zakładami opieki zdrowotnej).

Jednocześnie proponuje też wprowadzić przepis umożliwiający podatnikom zastosowanie zwolnienia do ww. usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie nowelizacji ww. rozporządzenia. Jednocześnie przepis ten mający charakter fakultatywny nie obligowałby podatników, którzy chcieliby pozostać w tym okresie przy opodatkowaniu, do dokonywania korekty rozliczeń.

Zagadnienia dotyczące turnusów rehabilitacyjnych są doprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230, poz. 1694), wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10d ust. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 10c ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót VAT Usługi turnusów rehabilitacyjnych a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________