ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Ciastka bez konserwantów powinny korzystać ze stawki preferencyjnej VAT

wtorek, 15 lutego 2011 09:15

Ciastka bez konserwantów powinny korzystać ze stawki preferencyjnej VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ciastka bez konserwantów powinny korzystać ze stawki preferencyjnej VAT. Tak uważają producenci pieczywa i wyrobów ciastkarskich.

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki VAT. W przypadku wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych powoduje podwyżkę VAT z 7% do 23%. Jest to wzrost aż o 16 punktów procentowych.

Spowodowało to gwałtowny wzrost cen brutto produktów oraz spadek atrakcyjności oferty cukierników. Ponadto wzrost cen surowców niezbędnych do produkcji nie pozwala na obniżkę cen netto.

Zdaniem producentów, taka sytuacja sprzyja stopniowemu monopolizowaniu pozycji rynkowej przez producentów przemysłowych, którzy dotychczas stosowali 22% stawkę VAT. Dla nich wzrost VAT wynosi tylko jeden punkt procentowy.

Wyroby ciastkarskie i ciastka świeże, których data minimalnej trwałości, oznaczona odrębnymi przepisami, nie przekracza 14 dni, określane są mianem produktu świeżego. Taka data minimalnej trwałości stanowi warunek konieczny do efektywnej sprzedaży produktów.

Kluczową rolę w produkcji wyrobów należących do tej grupy odgrywa produkcja ręczna. W efekcie wykorzystania produkcji ręcznej bez użycia konserwantów powstają tradycyjne wyroby ciastkarskie, które mają okres ważności dłuższy niż 14 dni, a krótszy niż 3 miesiące.

Należy zauważyć, iż produkt zbliżony pod względem wzornictwa może zostać wyprodukowany w ramach odmiennych procesów technologicznych. Producenci przemysłowi, dla których VAT wynosi obecnie 23% (wcześniej 22%), stosując konserwanty, określają termin przydatności od 6 do 12 miesięcy. Trudno zatem znaleźć uzasadnienie dla podwyżki VAT o 16 punktów procentowych dla wyrobów bez konserwantów, o terminie przydatności dłuższym niż 14 dni.

Ciastka bez konserwantów powinny korzystać ze stawki preferencyjnej. Trzeba wpierać produkcje jakościowe promujące zdrową żywność. Wolny rynek powinien umożliwiać producentom ciastek swobodną konkurencję, a konsumentom możliwość wyboru pomiędzy ciastkami bez konserwantów a ciastkami z konserwantami.

Ponadto pieczywo, którego termin przydatności przekracza 14 dni, kwalifikuje się obecnie według PKWiU 2008 do kategorii, której nie wymienia nowy załącznik nr 3 do ustawy o VAT. Skutkuje to wzrostem stawki na te towary do 23%, co spowoduje spadek produkcji pieczywa o wysokich walorach odżywczych bez substancji konserwujących, których przydatność do spożycia zapewniona jest wyłącznie przez proces pasteryzacji. (Pieczywo może być kupowane na zapasy dla wojska). Jednocześnie ww. ustawa kwalifikuje do niższej, 5% stawki podatku VAT chleb chrupki, którego termin przydatności do spożycia wynosi nawet 12 miesięcy

Wobec powyższych problemów, Minister Finansów będzie musiał udzielić odpowiedzi na interpelację poselską, na następujace pytania:

1. Czy jest możliwość wprowadzenia przepisów, które umożliwiłyby producentom wyrobów ciastkarskich bez konserwantów, ale z terminem ważności dłuższym niż 14 dni, stosowanie preferencyjnej stawki VAT wynoszącej 8%?

2. Czy w kwestii ustalania stawki VAT nie należałoby stosować osobnych kryteriów dla ciastek zawierających konserwanty i ciastek bez konserwantów?

3. Czy istnieje możliwość, aby ciastka bez konserwantów mogły korzystać ze stawki preferencyjnej?

Obecnie w Sejmie toczą się prace nad projektem nowelizacji ustawy o VAT, w wyniku której ma obniżyć się stawka VAT na pieczywo o terminie przydatności powyżej 14 dni. Planowane wejście ustawy w życie to dzień 1 kwietnia 2011 r.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Ciastka bez konserwantów powinny korzystać ze stawki preferencyjnej VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________