ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego lub lotniczego i drogowego 2011

wtorek, 15 lutego 2011 10:52

Usługi transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego lub lotniczego i drogowego 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W przypdku świadczenia usług transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego lub lotniczego mogą wystąpić trudności w zakresie właściwego określenia długości pokonanych odległości na terytorium UE i poza terytorium UE, gdzie świadczone są te usługi (chodzi o przestrzeń powietrzną i wody terytorialne).

Sprawdź miejsce opodatkowania i stawkę VAT na drogowy transport autokarowy w 2011 r.

Dlatego też dla opodatkowania usług turystyki stawką podatku 0% wprowadzony został przepis, który umozliwia uznanie usług transportu międzynarodowego świadczonych środkami transportu morskiego lub lotniczego, w przypadku gdy są usługami nabywanymi dla świadczenia usług turystyki, za usługi świadczone poza terytorium Wspólnoty.

Jednocześnie należy zauwazyć, że dla opodatkowania usług turystyki podlegających szczególnej procedurze opodatkownaia (tj. według marży) istotne co do zasady, jest miejsce siedziby lub stałe miejsce zamieszkania podatnika świadczącego usługi turystyki, nie zaś miejsce rozpoczęcia podróży (art. 28n ustawy o VAT). Usługa turystyki podlega opodatkownaiu podatkeim VAT w państwie, w którym podmiot świadczący tę usługę posiada siedzibę.

Kwestie natomiast opodatkowania usług transportu morskiego, lotniczego, kolejowego, jak i drogowego osób regulują inne przepisy, w szczególności art. 83 ust. 1 pkt 23 i ust. 3 ustawy o VAT oraz załącznik nr 3 do tej ustawy.

Transport drogowy osób, w tym autokarowy, podlega opodatkowaniu stawką VAT 8%. Należy podkreślić, że również przed przystapieniem do Unii Europejskiej transport drogowy osób podlegał opodatkownaiu obniżoną stawką i takie rozwiązanie przeważa w państwach członkowskich.

Dla celów opodatkowania podatkiem VAT w Polsce istotne jest miejsce świadczenia usług. Przepisy regulujące miejsce świadczenia usług, co do zasady zostały określone w art. 28a-28o ustawy o VAT.

W przypadku świadczenia usług transportu pasażerów nieistotne jest miejsce rozpoczęcia podróży. Miejscem świadczenia tych usług, jest co do zasady miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości (art. 28f ust. 1 ustawy o VAT).

Wyjątek dotyczy usług transportu międzynarodowego osób świadczonego środkami transportu morskiego lub lotniczego, dla których w celu uproszczenia rozliczeń zastosowano rozwiązanie, zgodnie z którym, miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju.

Tego rodzaju uproszczeń nie można było jednak wprowadzić w przypadku usług transportu drogowego osób, gdyż powinien on być opodatkowany w każdym z państw, w którym ma miejsce.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

powrót VAT Usługi transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego lub lotniczego i drogowego 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________