ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Wystarczy PESEL. Niepotrzebny NIP

wtorek, 15 lutego 2011 17:03

Wystarczy PESEL. Niepotrzebny NIP

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z dniem 1 stycznia 2012 r. zniknie obowiązek posiadania NIP przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami podatku VAT.

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami podatku VAT będą się posługiwały tylko numerem PESEL.

Z kolei firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, od dnia 1 lipca 2011 r. będzie on nadawany od ręki, a nie w drodze decyzji administracyjnej. Powinno to skrócić i uprościć całą procedurę, która obecnie prowadzona jest na podstawie Ordynacji podatkowej. To najważniejsze propozycje zmian zawarte w przyjętych przez rząd założeniach do projektu nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Planuje się też, że od dnia 1 lipca 2011 r. ruszy Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), którego działalność skróci obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszy obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej. Usprawni to i przyspieszy rejestrację podmiotów gospodarczych i nadawanie NIP.

powrót Inne Wystarczy PESEL. Niepotrzebny NIP

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________