ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Montaż w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Stawka VAT 2011

czwartek, 17 lutego 2011 13:32

Montaż w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Stawka VAT 2011

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Czy możemy, stosując stawkę 8% wystawiać każdą fakturę o treści: Roboty instalacyjne stolarki budowlanej w budynkach mieszkalnych według umowy (art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT i usług PKOB 1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne). W umowie jest konkretnie określone czy jest to montaż okien czy drzwi i jest podłączony kosztorys. Nadmienię, że chodzi mi o montaż okien w budownictwie mieszkaniowym mieszczącym się w granicach limitów do 150 m² i 300 m².

 

Ekspertax odpowiada: Odpowiedzialność za poprawność wystawionej faktury spoczywa na podatniku, który ją wystawił. Co do zasady ww. treść faktury będzie prawidłowa, jeżeli faktycznie będzie dokumentować zaistniałe zdarzenie. To znaczy, jeśli faktycznie montaż okien nastąpi w budynkach mieszczących się w określonym przepisami limicie.

Dla mieszkań powierzchnię użytkową należy mierzyć wewnątrz budynków, natomiast w przypadku budynków jednorodzinnych – wszystkie pomieszczenia, również kondygnacje podziene służące do wyłączengo użytku właściciela budynku. Inaczej zatem będzie mierzona powierzchnia w budynku typu bilźniak, w którym są dwa osobne wejścia z poziomu gruntu, a inaczej, gdy mieszkania znajdują się na dwóch osobnych piętrach, jedno nad drugim.

W nowym załączniku do ustawy o VAT nie ma już pozycji dotyczącej montażu okien i drzwi przez producenta tych towarów.

Przesłanką, która przemawiała za obecnością tej poz. w załączniku było inne traktowanie przez PKWiU z 1997 r. montażu towarów dokonywane przez producenta, a inne przez pozostałe podmioty.

W przypadku montażu dokonywanego przez producenta czynność ta była traktowana jako dostawa towarów, natomiast montaż wykonywany przez innych podatników był traktowany jako świadczenie usług.

Ponieważ zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o VAT odstąpiono od zasady, iż towary i usługi identyfikuje się przy pomocy klasyfikacji statystycznych, a także mając na uwadze, że klasyfikacja PKWiU z 2008 r. montaż towarów przez ich producentów klasyfikuje jako świadczenie usług, ustały przesłanki przemawiające za istnieniem tej pozycji.

Zatem do montażu okien i drzwi w budynkach i lokalach mieszkalnych będą miały zastosowanie przepisy art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT. Od dnia 1 stycznia 2011 r. należy stosować do tej czynności stawkę obniżoną tylko w odniesieniu do montażu w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Podstawa prawna:
· art. 41 ust. 12-12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót VAT Montaż w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Stawka VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________