ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Sprzedaż aparatów słuchowych. Jaka stawka VAT?

czwartek, 24 lutego 2011 16:23

Sprzedaż aparatów słuchowych. Jaka stawka VAT?

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Czy NZOZ prowadzący działalność w zakresie badania słuchu, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, może korzystać ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży aparatów słuchowych, wkładek usznych i baterii do tych aparatów? Mam wątpliwości co do opinii, że zwolnienie dotyczy tylko takiej sytuacji, w której do zrobienia badań pacjentowi niezbędne byłoby zamontowanie takiego aparatu.

Powyższe wątpliwości wynikają z artykułu który ukazał się w Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 2011 r., w którym stwierdzono, że  w praktyce zatem sprzedaż leków czy innych towarów o charakterze medycznym (np. soczewek kontaktowych) realizowana w ramach zakładu opieki zdrowotnej jest zwolniona z VAT?

 

 

Ekspertax odpowiada: Od dnia 1 stycznia 2011 r. w ustawie o VAT pojawił się znowelizowany załącznik nr 3, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych nową stawką podatku - 8% VAT, pod poz. 95 według nowego PKWiU z 2008 r. znajdują się sklasyfikowane 26.60.14.0 Stymulatory serca, aparaty słuchowe. Zatem do ich sprzedaży stosuje się stawkę 8% VAT.

W tym przypadku nie można mówić o dostawie towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami (w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) związanymi, wykonywanymi przez zakłady opieki zdrowotnej.

Taka sytuacja wystąpiła by właśnie w przypadku konieczności zamontowania pacjentowi aparatu słuchowego w związku z badaniem. Wtedy NZOZ mógłby na taki aparat słuchowy zastosować stawkę zwolnioną. Natomiast sprzedaż aparatu słuchowego po wykonanym badaniu słuchu jest zwykłą dostawą towaru, opodatkowaną 8% stawką VAT.

 

Podstawa prawna:
· art. 43 ust. 1 pkt 18, załącznik nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.).

 

Dorota Ryterska, prawnik

 

 

powrót VAT Sprzedaż aparatów słuchowych. Jaka stawka VAT?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________