ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Przyspieszenie otrzymania zwrotu VAT

czwartek, 03 marca 2011 14:26

Przyspieszenie otrzymania zwrotu VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 12 marca 2009 r. (III SA/Wa 3172/08), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że określony w art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT warunek otrzymania przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku (zwrot VAT w terminie 25 dni) jest spełniony także wtedy, gdy w miejsce zapłaty należności z faktury wskazanej w tym przepisie, podatnik i wystawca faktury dokonają wzajemnego potrącenia przysługujących im wierzytelności.

powrót VAT Przyspieszenie otrzymania zwrotu VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________