ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Nowa ulga podatkowa na polisę dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego

piątek, 04 marca 2011 17:32

Nowa ulga podatkowa na polisę dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym ureguluje obok systemu powszechnego (obligatoryjnego) ubezpieczenia zdrowotnego rynek prywatnych usług zdrowotnych oferujący, na zasadach dobrowolności, możliwość skorzystania z produktów, np. dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Dzięki takim dodatkowym ubezpieczeniom będzie można skorzystać z nowej ulgi podatkowej, możliwe że już od 2012 r.

Umowa dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego będzie zawierana pomiędzy ubezpieczającym (najczęściej pacjentem i jednocześnie ubezpieczonym) oraz zakładem ubezpieczeń. Na podstawie tej umowy, zakład ubezpieczeń będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową pacjenta na wypadek zdarzenia powodującego konieczność udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt ww. ustawy przewiduje wprowadzenie nowej ulgi podatkowej w przypadku zakupu polis dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (art. 11 projektu) oraz  wprowadzenie możliwości finansowania takich dodatkowych polis dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (art. 13 projektu).

W projekcie ustawy proponowane jest odliczenie ulgi od podstawy opodatkowania. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w art. 26 w ust. 1 dodany zostałby pkt 10 w następującym brzmieniu: (Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot):

- wydatków na zapłatę składki na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, ponoszonych na rzecz podatnika, a także na rzecz jego małżonka oraz dzieci własnych i przysposobionych, jeżeli małżonek lub dzieci nie uzyskały w roku podatkowym dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku.

Już od razu widać, że z ulgi tej skorzystają jedynie osoby opodatkowane na zasadach ogólnych.

Więcej na ten temat dowiesz się pisząc do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót Podatki dochodowe Nowa ulga podatkowa na polisę dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________