ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy TSUE o okresach składkowych w innych państwach

poniedziałek, 07 marca 2011 13:51

TSUE o okresach składkowych w innych państwach

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie C-440/09 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu przeciwko Stanisławie Tomaszewskiej, Trybunał Sprawiedliwości unzał, że krajowi ubezpieczyciele powinni uwzględniać okres ubezpieczenia w innych krajach członkowskich, gdy porównują okresy składkowe i nieskładkowe przyszłych emerytów.        

Zdaniem Trybunału, przy ustalaniu minimalnego okresu ubezpieczenia wymaganego prawem krajowym w celu nabycia prawa do emerytury przez pracownika migrującego instytucja właściwa danego państwa członkowskiego powinna uwzględnić, dla potrzeb ustalenia granicy, jakiej nie mogą przekroczyć okresy nieskładkowe w stosunku do okresów składkowych, przewidzianej w uregulowaniu tego państwa członkowskiego, wszystkie okresy ubezpieczenia osiągnięte przez pracownika migrującego w trakcie kariery zawodowej, w tym okresy ubezpieczenia osiągnięte w innych państwach członkowskich.

S. Tomaszewska po ukończeniu 55 roku życia złożyła wystąpiła o wcześniejszą emeryturę. Jej okres ubezpieczeniowy obejmował, m.in. składki płacone w b. Czechosłowacji. W 2007 r. ZUS uznał jednak, że nie udowodniła wymaganego minimalnego okresu ubezpieczenia (30 lat). Obliczając proporcję jednej trzeciej okresów nieskładkowych do składkowych, ZUS zaliczył bowiem jedynie składki opłacone w Polsce.

Trybunał uznał jednak, że okresy składkowe ukończone przez S. Tomaszewską w innym państwie członkowskim powinny być traktowane na równi z okresami składkowymi ukończonymi w Polsce, a tym samym ujęte w obliczeniu służącym ustaleniu granicy jednej trzeciej, której nie mogą przekraczać okresy nieskładkowe w stosunku do okresów składkowych.

Trybunał podkreślił, że prawo UE pozwala jedynie na takie ograniczenia korzystania z prawa do swobodnego przepływu pracowników, które mogą być uzasadnione względami porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Poza tymi wypadkami żadna inna przeszkoda w swobodnym przepływie pracowników nie może znaleźć uzasadnienia.

Więcej na ten temat dowiesz się pisząc do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót ZUS i Prawo pracy TSUE o okresach składkowych w innych państwach

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________