ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Ustawa o rachunkowości nie jest ustawą podatkową

środa, 09 marca 2011 09:59

Ustawa o rachunkowości nie jest ustawą podatkową

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ustawa o rachunkowości określa szereg zasad prowadzenia rachunkowości (księgowości), wpływających na wycenę poszczególnych rodzajów aktywów i pasywów. Zasady rachunkowości nie zawsze pokrywają się jednak z wymogami określonymi w przepisach podatkowych, tak więc dla ustalania dochodu lub straty podatkowej należy kierować się przepisami podatkowymi.

W wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I SA/Wr 495/10) zauważył również, że ustawa o rachunkowości nie jest w świetle art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej ustawą podatkową, jak również nie mieści się w pojęciu przepisów prawa podatkowego (art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej) co powoduje, że nie znajdują do niej zastosowania także art. 4-6 (definicja podatku) oraz art. 14b Ordynacji podatkowej (nie można zgłosić wniosku o interpretację jej przepisów).

powrót Rachunkowość Ustawa o rachunkowości nie jest ustawą podatkową

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________