ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi gwarancyjne a VAT

środa, 09 marca 2011 10:25

Usługi gwarancyjne a VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że wykonanie usług gwarancyjnych (naprawy samochodów klientów) nie podlega opodatkowaniu VAT. Jednocześnie podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupionych części zamiennych czy usług podwykonawczych, wykorzystywanych w naprawach uprawnionych pojazdów.

Spółka - stacja dealerska, w ramach prowadzonej działalności dealera samochodowego sprzedawała i serwisowała samochody. W celu zwiększenia liczby obsługiwanych klientów przez serwis spółka przystąpiła do Programu GWARANCJA, którą dealerzy oferują swoim klientom, a który polega na świadczeniu przez dealera, w przypadku wystąpienia awarii samochodu, usług naprawy samochodu w celu przywrócenia sprawności pojazdu.

Kontrakt pomiędzy właścicielem pojazdu a dealerem określa szczegółowo warunki udzielenia gwarancji, tzn. jakie pojazdy, jakie awarie, w jakim zakresie i w jakim okresie podlegają gwarancji. Naprawy w ramach tego programu są nieodpłatne dla klienta. W celu minimalizacji kosztów związanych z wykonaniem warunków programu, dealer podpisuje umowę ubezpieczeniową. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko związane z kontraktami zawartymi pomiędzy dealerem a właścicielem pojazdu używanego, uprawnionego do korzystania z programu. Na mocy tej polisy ubezpieczyciel zobowiązuje się refundować 100% roszczenia (bez podatku VAT) wynikającego z kontraktów dotyczących uprawnionych pojazdów, przy spełnieniu określonych polisą warunków.

Podatnik zadał organowi podatkowemu następujące pytania:

1. Czy naprawy samochodów klientów w ramach programu GWARANCJA podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
2. Czy dealerowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupionych części zamiennych czy usług podwykonawczych, wykorzystanych w naprawach uprawnionych pojazdów.

Według spółki, wykonanie usług gwarancyjnych nie podlega opodatkowaniu VAT. Wynika to przede wszystkim z charakteru czynności, jaką jest udzielenie gwarancji. Jak wynika z art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszająca jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

Gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny (kontrakt) co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji (art. 577 §1 Kodeksu cywilnego). Mimo, że dochodzi do świadczenia ze strony dealera (naprawa pojazdu) na rzecz kupującego, jednak świadczenia tego nie można zakwalifikować jako świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu VAT, gdyż obowiązek świadczenia wynika z udzielonej rękojmi.

Organ podatkowy potwiedził stanowisko podatnika jako prawidłowe.

Więcej na ten temat dowiesz się pisząc do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót VAT Usługi gwarancyjne a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________