ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Wyłączenia w podatku od spadków i darowizn

czwartek, 10 marca 2011 13:18

Wyłączenia w podatku od spadków i darowizn

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, z jakiego tytułu nie zapłacisz podatku od spadków i darowizn.

Podatkowi podatku od spadków i darowizn, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.), nie podlega nabycie:

  • własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw,
  • w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego (PPE),
  • w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego (OFE),
  • w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE).

Zdarzenia te nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn, jednak w większości przypadków zapłacimy podatek dochodowy od osób fizycznych.

powrót Podatek od spadków i darowizn Wyłączenia w podatku od spadków i darowizn

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________