ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Opodatkowanie świadczeń powtarzających się

czwartek, 10 marca 2011 13:55

Opodatkowanie świadczeń powtarzających się

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają świadczenia okresowe, takie jak nieodpłatna renta, użytkowanie i służebność. Sprawdź, jak ustalić podstawę opodatkowania w podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia praw do świadczeń powtarzających się.

Jeżeli przedmiotem nabycia jest prawo majątkowe polegające na obowiązku świadczeń powtarzających się na rzecz nabywcy (np. nieodpłatne renta, użytkowanie, służebność), a wartość tego prawa nie może być ustalona w chwili powstania obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.), ustala się w miarę wykonywania tych świadczeń.

Naczelnik urzędu skarbowego może jednak za zgodą podatnika przyjąć za podstawę opodatkowania prawdopodobną wartość świadczeń powtarzających się za cały czas trwania obowiązku tych świadczeń.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy wartość świadczeń powtarzających się przyjmuje się do podstawy opodatkowania w wysokości rocznego świadczenia pomnożonego:

1) w razie ustanowienia świadczeń na czas określony co do liczby lat lub ich części - przez liczbę lat lub ich części,
2) w pozostałych przypadkach, w tym w razie ustanowienia świadczeń na czas nieokreślony - przez 10 lat.

Zgodnie z art. 13 ust. 2. ww. ustawy ww. zasady stosuje się odpowiednio do obliczenia wartości prawa użytkowania i służebności. Roczną wartość użytkowania i służebności ustala się w wysokości 4% wartości rzeczy oddanej w użytkowanie lub obciążonej służebnością.

powrót Podatek od spadków i darowizn Opodatkowanie świadczeń powtarzających się

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________