ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Niektóre darmowe szkolenia bez podatku

środa, 16 marca 2011 11:10

Niektóre darmowe szkolenia bez podatku

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów nie pobierze podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskanych przez lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy z tytułu
świadczeń udzielanych przez organizacje pożytku publicznego oraz przez organy samorządu zawodowego lekarzy i pielęgniarek w postaci bezpłatnych szkoleń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Resort finansów przygotował projket rozporządzenia dotyczącego zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskanych przez lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy z tytułu świadczeń udzielanych przez organizacje pożytku publicznego oraz przez organy samorządu zawodowego lekarzy i pielęgniarek w postaci bezpłatnych szkoleń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrocił się do Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osob fizycznych nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych od fundacji organizującej bezpłatne szkolenia dotyczące opieki paliatywnej i hospicyjnej. W wystąpieniu tym Rzecznik podał przykład szkoleń organizowanych przez Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Ponadto Rzecznik powołał się na Rekomendację Rady Europy, w której zalecono aby podjęte zostały programowe, legislacyjne i inne działania konieczne dla opracowania ram dla spójnych i wszechstronnych narodowych regulacji prawnych w zakresie opieki paliatywnej.

Celem działań medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje się to przez złagodzenie objawow choroby, eliminowanie bolu, wsparcie psychiczne i duchowe chorego i jego najbliższych. Opieka paliatywna powinna być sprawowana przez wykwalifikowany zespół wielodyscyplinarny, posiadający bogate doświadczenie medyczne oraz niemedyczne.

W szkoleniach dla lekarzy i pielęgniarek w hospicjach dla dorosłych koszt szkolenia jest szacowany na ok. 100-300 zł na osobę. Najczęściej jest on pokrywany przez samych uczestników. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, 307 z późn. zm.) wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Zatem zwolnieniem od podatku objęta jest wartość świadczeń otrzymanych wyłącznie od pracodawcy. Ponadto na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 113 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.

Ze zwolnienia w tym zakresie korzystają zatem świadczenia w postaci szkoleń udzielanych wolontariuszom przez organizacje pożytku
publicznego (w tym też szkoleń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej)
. Nie można jednakże wykluczyć sytuacji, w których w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez organizacje samorządu zawodowego lekarzy i pielęgniarek udział biorą nie tylko przedstawiciele tych grup zawodowych ale rownież wolontariusze. Powołane zwolnienie nie obejmuje jednakże tego stanu faktycznego.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia i miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Więcej na ten temat dowiesz się pisząc do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Niektóre darmowe szkolenia bez podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________