ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi bibliotek, archiwów, muzeów i innych usług związanych z kulturą. Stawka VAT

poniedziałek, 28 marca 2011 10:16

Usługi bibliotek, archiwów, muzeów i innych usług związanych z kulturą. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zwolnienie z podatku VAT usług związanych z kulturą, w kształcie w którym ono obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r. nie ma zastosowania do wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą.

Zgodnie z art. 43 ust. 19 pkt 3 ustawy o VAT, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą.

Nowelizacja ustawy o VAT z dnia 29 października 2010 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1476) obowiązująca od 1 stycznia 2011 r., uchyliła załącznik nr 4 do ustawy o VAT (art. 43 pkt a) zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, zamieszczając katalog usług zwolnionych bezpośrednio w ustawie - a dokładnie w art. 43 ustawy o VAT. Jednocześnie zrezygnowano z posługiwania się klasyfikacją statystyczną przy identyfikacji usług zwolnionych od podatku VAT.

Warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy. Ponadto podmioty te nie mogą osiągać w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Na takim stanowisku stoi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 17 marca 2011 r. (ILPP1/443-115/11-4/KŁ).

Spółka świadczyła usługi w zakresie archiwizacji (porządkowania), przechowywania i udostępniania akt - zaliczoną według PKWiU obowiazującego do końca 2010 r. do grupowania 92.51.12 (PKWiU z roku 2008 - 91.01.12), według PKD z roku 2004 - 92.52C (PKD 2007 - 91.01B) - Działalność archiwów.

Spółka nie jest podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Spółka w sposób systematyczny osiąga zyski z tytułu prowadzenia działalności. Zyski przeznaczone są na kontynuację i doskonalenie świadczonych usług, nie świadczy jednak usług archiwów w zakresie wstępu.

Organ podatkowy uznał, że z uwagi na to iż spółka nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT, świadczone przez nią usługi archiwizacji od dnia 1 stycznia 2011 r. nie są objęte zwolnieniem od podatku. W związku z tym, że wykonywane przez spółkę usługi nie dotyczą odpłatnych wstępów, ani wypożyczania wydawnictw określonych w poz. 72-75 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, nie korzystają z preferencyjnej, 8% stawki podatku, ale opodatkowane są stawką 23%.

powrót VAT Usługi bibliotek, archiwów, muzeów i innych usług związanych z kulturą. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________