ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Działy specjalne produkcji rolnej. Będą zmiany od 2012

wtorek, 29 marca 2011 11:54

Działy specjalne produkcji rolnej. Będą zmiany od 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zmienią się zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Ustalanie dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych będzie stanowić wyjątek od zasady jego ustalania w oparciu o rzeczywiste dane. Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewiduje, że z metody tej podatnik będzie mógł skorzystać tylko w sytuacji, gdy w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnie przychód w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro.

 

Podatnicy będa mogli prowadząc KPiR ustalać wysokość dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie tej właśnie księgi podatkowej jeżeli ich przychody przekroczą 150.000 zł a nie przekorczą równowartości 1.200.000 euro. Po przekroczeniu kolejnego tego limitu, podatnicy będą musieli prowadzić księgi rachunkowe.

Obecnie dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej lub na podstawie KPiR albo ksiąg rachunkowych, jeżeli podatnicy zgłosili zamiar prowadzenia tych ksiąg. Wysokość dochodu obliczana przy zastosowaniu norm szacunkowych nie wiąże się z rzeczywistym dochodem osiąganym z tej działalności, a w konsekwencji nie oddaje również rzeczywistych rozmiarów tej działalności.

Aby określić przychody uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy planowane jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów. Nie będa musieli tej ewidencji prowadzić podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe oraz podatnicy, którzy prowadzą ewidencję VAT, jeżeli dane wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, przychodów z działów produkcji rolnej.

Możliwy będzie kwartalny sposób wpałcania zaliczek lub wybór uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wysokość zaliczek w przypadku dochodu ustalanego w oparciu o normy szacunkowe, będzie ustalał decyzją naczelnik urzędu skarbowego.

Zmiany miałyby wejść w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Działy specjalne produkcji rolnej. Będą zmiany od 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________