ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi, roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia

wtorek, 29 marca 2011 13:19

Usługi, roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W sprawie klasyfikacji usług, robót instalacyjnych i montażowych wykonywanych na miejscu przeznaczenia wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 22 marca 2011 r.).

Podatnik wystąpił do organów podatkowych z pytaniem, czy postepuje prawidłowo, jeżeli od dnia 1 stycznia 2011 r., zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stosuje obniżoną stawkę VAT, tj. 8% do 150 m² przy lokalach mieszkalnych oraz do 300 m2 przy domach jednorodzinnych. W przypadku lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 150 m² , a także budynków jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 300 m² stosuje stawkę VAT tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej objętej społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

W odpowiedzi organ podatkowy stwierdził, że w myśl pkt 5.3.4 Zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) – zakres rzeczowy grupowań obejmujących usługi, roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane również w ramach działu 33 grupa 33.2, z następującymi zastrzeżeniami:

· roboty instalacyjne i montażowe, wykonane przez producenta wyrobu własnymi siłami, są klasyfikowane tam, gdzie jest sklasyfikowany wyrób,
· budowlane roboty instalacyjne i montażowe, włączając instalowanie (montaż) stolarki budowlanej własnej produkcji, klasyfikuje się w dziale 43,
· roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, sklasyfikowane tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu 47.

Dział 43 obejmuje roboty specjalistyczne, tj.:

· 43.1 – rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
· 43.2 – roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno -kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
· 43.3 – roboty związane z wykonywaniem wykończeniowych robót budowlanych,
· 43.9 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych.

Tym samym, mając na uwadze Zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU 2008), stwierdzić należy, że jeżeli w ramach budowlanych robót instalacyjnych i montażowych producent montuje lub instaluje dany wyrób budowlany przez siebie wykonany, to taką czynność klasyfikuje się w dziale 43 – tj. roboty budowlane specjalistyczne.

Zatem, jeśli czynności stanowiące usługi budowlane wykonywane są w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, to zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisami, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT (zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a ustawy).

Natomiast w przypadku budownictwa nieobjętego społecznym programem mieszkaniowym (budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m² oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m²), preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Usługi, roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________