ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi związane z zakwaterowaniem. Stawka VAT w 2011

wtorek, 29 marca 2011 13:30

Usługi związane z zakwaterowaniem. Stawka VAT w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że usługi skalsyfikowane w PKWiU 2008 jako 55 Usługi związane z zakwaterowaniem nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, lecz podlegają opodatkowaniu według stawki 8%.

 

Podatnik, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje od właścicieli samodzielne lokale mieszkalne (apartamenty) i dokonuje ich odpłatnego udostępniania osobom trzecim w celu zapewnienia pobytu podróżnym (turystom), osobom przebywającym służbowo (zawodowo), a także pozostałym osobom potrzebującym miejsca czasowego pobytu.

Zarówno budynki mieszkalne, jak i znajdujące się w nich apartamenty zostały zaprojektowane, wybudowane i wyposażane w celu ich odpłatnego udostępniania. Udostępniane przez podatnika apartamenty są całkowicie umeblowane i wyposażone. W ramach stosunku prawnego łączącego go z osobą korzystającą z apartamentu podatnik zapewnia między innymi:

· śniadanie (dotyczy umów trwających poniżej 30 dni),
· cotygodniowe sprzątanie apartamentu wraz z wymianą pościeli i ręczników,
· wykonywanie wszelkich prac związanych z konserwacją apartamentu i jego wyposażenia, oraz naprawami bieżących usterek, w tym wymianę podstawowych technicznych materiałów eksploatacyjnych (żarówki, uszczelki itp.),
· szereg usług towarzyszących związanych z pobytem gości w apartamencie takich jak: usługi recepcyjne, usługi podawania posiłków i napojów, usługi pralni,
· dostawę mediów takich jak prąd, gaz, woda, internet i telewizja kablowa. Dostawa ww. mediów jest wliczona w koszt pobytu. W przypadku umów trwających powyżej 30 dni, osoba korzystająca z lokalu może wybrać opcję, zgodnie z którą ponosi koszty zużytej energii elektrycznej.

Świadczone przez podatnika usługi są rozliczane przy zastosowaniu stawki dobowej (odpłatność ponoszona przez osobę korzystającą z apartamentu stanowi iloczyn wykorzystanych przez nią dób hotelowych i stawki dobowej za korzystanie z apartamentu).

Zdaniem organu podatkowego, w myśl obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Należy jednak zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 20 ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do tej ustawy. W pozycji 163 załącznika nr 3 do ww. ustawy, który stanowi wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%, wymienione zostały usługi w grupowaniu PKWiU 55 Usługi związane z zakwaterowaniem.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje od właścicieli samodzielne lokale mieszkalne (apartamenty) i dokonuje ich odpłatnego udostępniania osobom trzecim w celu zapewnienia pobytu podróżnym (turystom), osobom przebywającym służbowo (zawodowo) na terenie miasta, a także pozostałym osobom potrzebującym miejsca czasowego pobytu.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, iż zwolnieniu od podatku VAT podlegają usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lecz ze zwolnienia tego Ustawodawca wyłączył usługi sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem „55 Usługi związane z zakwaterowaniem”. Usługi te, jako wymienione w załączniku nr 3 do ww. ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Usługi związane z zakwaterowaniem. Stawka VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________