ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Będziemy krócej przechowywać paragony fiskalne?

środa, 30 marca 2011 10:14

Będziemy krócej przechowywać paragony fiskalne?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Zmiany mają dotyczyć między innymi 5-letniego okresu przechowywania paragonów fiskalnych. Mając na uwadze, że w grudniu 2011 r. upłynie okres obowiązywania przepisu przejściowego skracającego z 5-ciu do 2-ch lat czas przechowywania paragonów fiskalnych, proponuje się wprowadzenie jako zasady 2-letniego okresu przechowywania kopii dokumentów sporządzonych przez kasy fiskalne na nośniku papierowym, potwierdzającym dokonanie sprzedaży.

Przy prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnicy są obowiązani przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres 5 lat (§7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania Dz.U. nr 212 poz. 1338).

Na podstawie §19 ww. rozporządzenia kopie dokumentów sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie do dnia 31 grudnia 2011 r. sprzedaży podatnicy są obowiązani przechowywać nie krócej niż przez okres dwóch lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż.

W projekcie proponuje się wprowadzić jako zasadę, a nie wyjątek, obowiązującego tylko w okresie przejściowym (do 31 grudnia 2011 r.) 2-letniego (zamiast 5-letniego) okresu przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne.

Uzasadnieniem dla wniosku o skrócenie archiwizacji paragonów fiskalnych są przede wszystkim uwarunkowania towarzyszące stosowaniu kas fiskalnych, kiedy to kopie paragonów w przeciętnych warunkach przechowywania pozostają czytelne (najwyżej około 2 lat). Dodatkowym argumentem jest fakt, iż problem archiwizacji w zasadzie dotyczy wyłącznie paragonów fiskalnych dokumentujących indywidualną transakcję – dobowe raporty fiskalne pozostają w pamięci kasy i zawsze jest możliwość ponownego ich wydrukowania łącznie z raportem miesięcznym.

powrót VAT Będziemy krócej przechowywać paragony fiskalne?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________