ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Koszty prowadzenia rachunku bankowego w działalności

poniedziałek, 04 kwietnia 2011 11:59

Koszty prowadzenia rachunku bankowego w działalności

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czy koszty poniesione w związku z zawartą umową rachunku bankowego osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W piśmie z dnia 4 stycznia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozstrzygnął problem możliwości zaksięgowania kosztów prowadzenia rachunku bankowego do kosztów uzyskania przychodów jednoosobowej działalności gospodarczej (IPPB1/415-960/10-2/ES).

Zdaniem podatnika stosownie do treści przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w przepisie art. 23 ww. ustawy.

Pojęcie kosztów uzyskania przychodu nie jest równoznaczne z wydatkami (kosztami) w sensie ekonomicznym. Swoim zakresem obejmuje ono zarówno wszelkie, faktycznie poniesione wydatki w celu osiągnięcia przychodów, również straty, składki, odpisy, rezerwy, opłaty i inne wartości.

Ww. ustawa wprowadza zasadę specyfiki przychodów i związaną z nią specyfikację kosztów uzyskania przychodów, gdzie kosztem uzyskania przychodu jest każdy wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodu z danego źródła. Wydatki ponoszone przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, mogą zatem zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

1) między wydatkami a osiągnięciem przychodu istnieje związek przyczynowo-skutkowy (bezpośredni lub pośredni),
2) wydatek nie jest wymieniony w katalogu określonym w art. 23, zawierającym wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Oznacza to, że koszty ponoszone w związku z zawartą umową rachunku bankowego osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będzie mogła zaliczyć jako koszty uzyskania przychodów, jeżeli wykaże, że ich poniesienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

powrót Podatki dochodowe Koszty prowadzenia rachunku bankowego w działalności

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________