ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Jak przejść na stosowanie nowych zasad opodatkowania sprzedaży złomu

wtorek, 12 kwietnia 2011 09:51

Jak przejść na stosowanie nowych zasad opodatkowania sprzedaży złomu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź co zrobić, gdy dostawy złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych, dokonano przed dniem 1 kwietnia 2011 r., w stosunku do których nie powstał obowiązek podatkowy przed tą datą.

 

W tym przypadku przy dostawie złomu mamy do zastosowania przepisy przejściowe w ustawie o VAT oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich dokumentowania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Konsekwencją zmiany dotyczącej rozliczania sprzedaży złomu jest odejście od określania w sposób szczególny obowiązku podatkowego dla dostaw złomu stalowego i żeliwnego, polegające na uchyleniu art. 19 ust. 13 pkt 5 ustawy o VAT.

Oznacza to, że będzie miała tutaj zastosowanie zasada ogólna (obowiązek podatkowy, co do zasady, będzie powstawał z chwilą wydania złomu).

W przypadku dostaw złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych, dokonanych przed 1 kwietnia 2011 r., w stosunku do których nie powstał obowiązek podatkowy przed tą datą, przewidziano przepis przejściowy.

Obowiązek podatkowy powstanie w takich przypadkach na starych zasadach, tj. zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 5 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2011 r.

Oznacza to, że obowiązek podatkowy w tych przypadkach powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż:

a) 20. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu do jednostki, która zgodnie z umową dokonuje kwalifikacji jakości – w przypadku dostawy złomu niewsadowego,
b) 30. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu – w przypadku dostawy złomu wsadowego.

Fakturę w takich przypadkach również należy wystawić według dotychczasowych reguł, tj. nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

powrót VAT Jak przejść na stosowanie nowych zasad opodatkowania sprzedaży złomu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________