ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zmiana w ustawie o VAT dotycząca samochodów i prawa do odliczenia VAT

niedziela, 22 maja 2011 17:14

Zmiana w ustawie o VAT dotycząca samochodów i prawa do odliczenia VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zasady dotyczące opodatkowania VAT nieodpłatnych przekazań na cele niezwiązane z przedsiębiorstwem podatnika, w przypadku których podatnikowi przysługiwało częściowe lub całkowite odliczenie podatku naliczonego nie mają zastosowania do przypadków nabycia samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów. Tak wynika z nowelizacji ustawy o VAT, która wejdzie w życie za dwa tygodnie.

Przepisy te wprowadza nowelizacja ustawy o rachunkowości z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 102, poz. 585), która właśnie została opublikowana.

Zgodnie z jej art. 6. w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 247, poz. 1652) art. 5 otrzymał brzmienie, z którego wynika, że do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku wykorzystywania przez podatnika, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku:

1) określonej w fakturze lub
2) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy zmienianej w art. 1,
lub
3) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
4) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
— nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł,

nie stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Zmiana w ustawie o VAT dotycząca samochodów i prawa do odliczenia VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________