ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Zmiany w Kodeksie spółek handlowych 2011

wtorek, 17 maja 2011 18:00

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zmieniły się zapisy w Kodeksie spółek handlowych, w związku ze zmianą przepisów ustawy o rachunkowości o zamykaniu ksiąg rachunkowych.

Na podstawie art. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 102, poz. 585), która została opublikowana, zmianie uległy przepisy Kodeksu spółek handlowych.

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu w art. 231 §6, który stanowi, ze za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego zwyczajne zgromadzenie wspólników może się nie odbyć na podstawie uchwały wspólników.

W takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników są również sprawy, o których mowa w § 2, dotyczące roku obrotowego, w którym działalność spółki pozostawała zawieszona.

Analogiczna zmiana dotyczy art. 395. w którym dodano §6, zgodnie z którym za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego zwyczajne walne zgromadzenie może się nie odbyć na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

W takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia są również sprawy, o których mowa w § 2, dotyczące roku obrotowego, w którym działalność spółki pozostawała zawieszona.

powrót Inne Zmiany w Kodeksie spółek handlowych 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________