ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Złom według Ministra Finansów

poniedziałek, 23 maja 2011 19:11

Złom według Ministra Finansów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów wyjaśnił w interpretacji ogólnej, że ponieważ od dnia 1 kwietnia 2011 r. zmianie uległ system naliczania i odliczania podatku VAT w obrocie między innymi surowcami wtórnymi (złomem), podatnikami obowiązanymi do rozliczenia tego podatku są osoby nabywające towary mieszczące się w zakresie pojęcia złom (PT3/033/188/LWA/11/569).

Wcześniej jednak Minister Finansów twierdzi, że złom nie obejmuje akumulatorów.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik VAT, niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego w VAT, lub zwolnienia przedmiotowego w tym podatku.

Przyjęte regulacje wprowadzają mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa złomu.

Kluczową kwestią dla zastosowania właściwego sposobu rozliczenia podatku jest więc ustalenie - czy dany towar mieści się w pojęciu złomu.

Z uwagi na to, że ustawa o VAT nie definiuje pojęcia złomu, mając na uwadze wykładnię historyczną oraz językową należy przez to rozumieć złom metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny i metali nieżelaznych. W pojęciu tym mieści się również złom metali szlachetnych. Pojęcie złomu nie obejmuje zatem m.in. zużytych baterii, akumulatorów i pojazdów.

Minister Finansów wziął też pod uwagę niejednolitość praktyki i stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie tzw. złomu akumulatorowego, wskazując że niniejsza wykładnia nie wywoła konsekwencji wobec rozliczeń dokonanych wcześniej w sposób odmienny od tej interpretacji.

W cel regulacji wpisuje się również obrót zużytymi akumulatorami ołowianymi lub ich częściami, zaliczanymi zgodnie z norma europejską nr PN 14057:2003, mającą status Polskiej Normy, do złomu.

Tym samym do rozliczenia podatku zobowiązane są osoby nabywające towary mieszczące się w pojęciu złomu, jeżeli spełnione zostaną określone w ww. przepisach warunki dotyczące statusu podatkowego, zarówno nabywcy jak i dostawcy.

Jest to stanowisko odmienne od prezentowanego wcześniej na stronach Ministerstwa Finansów w broszurze Najważniejsze zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r.

W broszurze tej stwierdzono, że "z uwagi na to, że ustawa o VAT nie definiuje pojęcia złomu, mając na uwadze wykładnię historyczną oraz językową należy przez to rozumieć złom metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny i metali nieżelaznych. W pojęciu tym mieści się również złom metali szlachetnych. Pojęcie złomu nie obejmuje zatem m.in. zużytych baterii, akumulatorów i pojazdów".

powrót VAT Złom według Ministra Finansów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________