ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Zmiana oprocentowania zaległości podatkowych!

czwartek, 12 maja 2011 20:08

Zmiana oprocentowania zaległości podatkowych!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 12 maja 2011 r. zmieniła się stawka odsetek od zaległości podatkowych. RPP podniosła podstawowe stopy procentowe o 25 punktów bazowych. W związku z tym od dnia 16 maja 2011 r. obowiązują: stopa referencyjna: 4,25; stopa lombardowa: 5,75; stopa depozytowa: 2,75; stopa redyskonta weksli: 4,50.

Zmiana tych stóp wpływa na wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Od dnia 6 kwietnia 2011 r. odsetki wynoszą: 13,5%, natomiast odsetki preferencyjne: 10,13%.

 

 

powrót Inne Zmiana oprocentowania zaległości podatkowych!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________