ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Paragony przechowujemy tylko 2 lata

poniedziałek, 23 maja 2011 20:32

Paragony przechowujemy tylko 2 lata

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów uznał, że podatnicy mogą przechowywać paragony fiskalne tylko 2 lata, przez kolejny rok. Tym samym przedłużył wcześniej wprowadzoną zasadę, która miała obowiązywać tylko do końca 2011 r.

Tylko na okres przejściowy, tj. do końca 2011 r. skrócono okres (do dwóch lat) obowiązkowego przechowywania kopii paragonów na nośniku papierowym (postanowienia § 19 zawarte w przepisach przejściowych rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, Dz.U. nr 212, poz. 1338 z późn. zm.).

Wprowadzenie tej ulgi okresowej było związane z jednej strony z sygnalizowanymi przez podatników trudnościami technicznymi archiwizowania dużej ilości rolek dokumentacji paragonowej, a z drugiej strony z założeniami co do rozwiązania problemu na drodze dopuszczenia w nowych przepisach stosowania do ewidencjonowania kas umożliwiających archiwizowanie kopii dokumentów kasowych na nośnikach elektronicznych.

Planowana jest jednak zmiana zapisu ust. 1 w §19 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, która ma na celu wydłużenie jeszcze o jeden rok możliwości korzystania z tego preferencyjnego rozwiązania i jest zgodna z wnioskami zgłaszanymi przez podatników.

Analiza danych dotyczących nowo rejestrowanych kas, zawartych w ewidencji urzędów skarbowych wskazuje na zasadność tego rozwiązania. W drugim półroczu ubiegłego roku odnotowano w urzędach skarbowych bardzo wyraźny wzrost zgłoszeń rejestracyjnych kas przystosowanych do rejestracji kopii w formie zapisu elektronicznego, jednakże udział tego typu kas w ogólnej liczbie nowo rejestrowanych kas nie przekracza jeszcze 20%. Może to oznaczać, że oferta podażowa ww. kas z nowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie archiwizowania, nie jest jeszcze dostateczna, tak aby można było wycofać się ze stosowania ww. rozwiązania wprowadzonego na okres przejściowy.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Paragony przechowujemy tylko 2 lata

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________