ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawka VAT 2011

wtorek, 24 maja 2011 09:15

Usługi zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawka VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Spółka świadczy usługi związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. W tym zakresie korzysta z usług firmy posiadającej oczyszczalnię, która obciąża Spółkę za powyższą usługę. Do końca roku 2010 usługi te byty opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z załącznikiem nr 3, poz. 153 do ustawy o VAT, i sklasyfikowane jako PKWiU 90.0 "Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne”.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. w związku ze zmianą, ustawy o VAT w załączniku nr 3, poz. 142 PKWiU z 2008 r. – ex 37 wymienia "usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków". Pozwala to na odrębne potraktowanie zarówno odprowadzania, jak i oczyszczania ścieków. W związku z tym, zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków spółka stosuje stawkę w wysokości 8%.

Usługi zbiorowego odprowadzania ścieków sklasyfikowane w Dziale 37 PKWiU, podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 4 maja 2011 r.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Usługi zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawka VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________