ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Zmiana zasad zaokrąglania podatku

środa, 25 maja 2011 11:02

Zmiana zasad zaokrąglania podatku

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Rada Ministrów na posiedzeniu z 24 maja 2011 r. nie przyjęła propozycji Ministerstwa Finansów, zgodnie z którą rolnicy po przekroczeniu przychodów w wysokości 300.000 euro w 2013 r. i 150.000 euro w 2014 r. mieliby rozliczać się na zasadach ogólnych.

Podczas tego posiedzenia rząd przyjął natomiast przedstawione przez Ministra Finansów założenia dotyczące zmiany zasad zaokrąglania w naliczaniu podatku od zysków niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych (tzw. podatku Belki).

Obecnie obowiązujące zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania (do 1 zł) i podatku (również do 1 zł) wykorzystano do stworzenia tzw. lokat jednodniowych. Jeśli zatem od jakiejś lokaty dostaniemy mniej niż 2,49 zł odsetek, to automatycznie 19 proc. z tej kwoty będzie sumą mniejszą od 50 gr. Zaokrąglając w dół otrzymujemy zero, co skutkuje brakiem opodatkowania odsetek. Zmiana ma polegać na zaokrągleniu naliczonego podatku od zysków z lokat – do 1 grosza, a nie do 1 zł. Nowy sposób zaokrąglania sprawi, że podatek będzie pobierany jednakowo od wszystkich lokat, w tym również z dzienną kapitalizacją odsetek.

Proponowane rozwiązanie uszczelni system podatkowy. Z jednej strony zostaną do niego włączone osoby lokujące znaczne kwoty pieniędzy, ale nie płacące podatku, z drugiej – dojdzie do urealnienia kwot podatku uiszczanego przez podmioty lokujące znacznie mniejsze kwoty. Chodzi o jednolite opodatkowanie dochodów (przychodów) uzyskiwanych z odsetek kapitałowych – bez względu na wielkość zdeponowanych środków i uzyskiwanych odsetek.

Nowe przepisy mają doprowadzić do konkurencji między bankami, które będą musiały zabiegać o klienta oferując odpowiednie oprocentowanie lokat, a nie poszukiwać rozwiązań nadużywających przepisy prawa podatkowego.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Zmiana zasad zaokrąglania podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________