Badania archeologiczne. Stawka VAT 2011
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Badania archeologiczne. Stawka VAT 2011

środa, 08 czerwca 2011 09:05

Badania archeologiczne. Stawka VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługi archeologiczne sklasyfikowane jako związane z działalnością historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKWiU 91.03.10.0), do końca roku 2010 były zwolnione od podatku VAT.

Świadczenie niektórych usług związanych z kulturą, w tym, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.52 usług muzealnictwa i ochrony zabytków korzystało ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do tej ustawy.

Podatnik w zakresie prowadzonej działalności wykonuje usługi archeologiczne obejmujące badania archeologiczne, archeologiczno-architektoniczne, powierzchniowe, sondażowe oraz nadzory archeologiczne wykonywane na zlecenie inwestorów, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, określającego szczegółowo warunki wykonywania powyższych badań w strefach ochrony konserwatorskiej.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226, poz. 1476) na mocy art. 1 pkt 8 lit. a, uchylono art. 43 ust. 1 pkt 1, który stanowił, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT.

Stąd usługi archeologiczne, świadczone przez podatnika obejmujące badania archeologiczne, archeologiczno-architektoniczne, powierzchniowe, sondażowe oraz nadzory archeologiczne wykonywane na zlecenie inwestorów, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, określającego szczegółowo warunki wykonywania powyższych badań w strefach ochrony konserwatorskiej, od dnia 1 stycznia 2011 r. nie korzystają ze zwolnienia i podlegają opodatkowaniu według stawki podatku 23%.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. ww. usługi ą opodatkowane stawką 23%, zgodnie z art. 146a ust. 1 ustawy. Zgodnie z §43 ust. 1 rozporządzenia w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. przewidziano zwolnienie od podatku VAT usług polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących:
1.    zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do inwentarza muzeum albo wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego;
materiałów archiwalnych w wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego.Ww. zwolnienie odnosi się zatem jedynie do prac konserwatorskich i restauracyjnych, nie obejmuje natomiast usług archeologicznych.
W tym miejscu należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług oraz przepisach wykonawczych do tejże ustawy, należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Badania archeologiczne. Stawka VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________