ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Organizacja imprez artystycznych a VAT 2011

środa, 08 czerwca 2011 11:27

Organizacja imprez artystycznych a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10 maja wskazał, że zwolnione od podatku VAT są usługi organizacji imprez artystycznych świadczone przez podatnika prowadzącego agencję artystyczną.

Podatnik prowadzi agencję artystyczną (jednoosobowa działalność gospodarcza) i zajmuje się organizacją imprez artystycznych, ale również jako aktor, a szerzej, twórca teatru. W ramach działalności gospodarczej podatnik wykonuje autorskie spektakle dla dzieci i dorosłych.

Podatnik osobiście wykonuje autorski spektakl dla dzieci, będąc aktorem, scenarzystą, muzykiem, wykonawcą kostiumów i rekwizytów, nadto posiada on własny sprzęt nagłośnieniowy małej mocy i w przypadku, kiedy organizator występu nie posiada nagłośnienia podatnik oferuje go w komplecie.
Zdaniem podatnika, tego typu usługi realizowane przez właścicieli agencji nie podlegają obciążeniu podatkiem VAT.

Podatnik uważa, że świadczy usługi jako artysta (twórca, wykonawca) dlatego powinny być one zaliczone do usług zwolnionych z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 b ustawy o VAT, ponieważ dotyczą „indywidualnych twórców i artystów wykonawców”.

Organ podatkowy wskazał, że w myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kulturalne:

- świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
- indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Z powyższego wynika, iż ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT korzystać mogą jedynie:

- podmioty prawa publicznego,
- podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym,
- wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów - o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- indywidualni twórcy i artyści wykonawcy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzani w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Analizując powołane wyżej regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej lub indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Organizacja imprez artystycznych a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________