ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Działalność zespołów teatralno-muzycznych, artystyczna i literacka działalność twórcza a VAT 2011

środa, 08 czerwca 2011 11:38

Działalność zespołów teatralno-muzycznych, artystyczna i literacka działalność twórcza a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2011 r. działalność zespołów teatralno-muzycznych, artystyczną i literacką działalnością twórczą, gdzie indziej niesklasyfikowaną polegającą na organizacji imprez i koncertów w stylu kubańskim (programy autorskie z muzyką kubańską), oraz prowadzenie zabaw tanecznych w rytmach kubańskich oraz prezentacji stylu tańca, w formie oryginalnego, autorskiego scenariusza każdego występu, zarówno zabawy taneczne, jak i pokazy, a także prowadzenie nauki tańców kubańskich, stałych kursów wg własnego stworzonego przez siebie autorskiego programu korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

Natomiast usługi organizacji imprez z udziałem innych, obcych podmiotów artystycznych oraz obsługa techniczna koncertów (nagłośnienie, oświetlenie) są opodatkowane właściwą stawką podatku w wysokości 23%.

Firma prowadząca działalność gospodarczą zajmuje się działalnością zespołów teatralno-muzycznych oraz artystyczną i literacką działalnością twórczą, gdzie indziej niesklasyfikowaną polegającą na:

1. organizacji imprez i koncertów w stylu kubańskim – programy autorskie z muzyką kubańską,
2. prowadzeniu zabaw tanecznych w rytmach kubańskich oraz prezentacji stylu tańca, w formie oryginalnego, autorskiego scenariusza każdego występu, zarówno zabawy taneczne, jak i pokazy, za których świadczenie podatnik jest wynagradzany w formie honorariów.
3. prowadzeniu nauki tańców kubańskich, stałych kursów wg własnego stworzonego przez siebie autorskiego programu,
4. organizacji imprez z udziałem innych, obcych podmiotów artystycznych, tj.

- organizacji koncertów innych zespołów muzycznych,
- organizacji pokazów innych tancerzy,
- warsztatów tanecznych, lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli tańca,
- obsłudze technicznej koncertów (nagłośnienie, oświetlenie).

Zdaniem podatnika, prowadzona działalność gospodarcza mieści się w katalogu wyłączeń przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT, gdyż brzmienie tego przepisu „zwalnia od podatku usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów”.

Przedstawiona działalność pokrywa się z wykonywanymi przez podatnika czynnościami, gdyż jest ona artystą i jest wynagradzany w formie honorariów.
Działalność polegająca na organizacji imprez z udziałem innych, obcych podmiotów artystycznych jest natomiast opodatkowania 23% stawką podatku.

Organ podatkowy potwierdził to stanowisko jako prawidłowe. Ani ustawa o VAT ani przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęć „kultura” i „usługa kulturalna”. Zatem przy dokonywaniu interpretacji ww. przepisu, posłużyć się można wykładnią literalną odwołując się do językowego znaczenia tego wyrazu. Zgodnie z internetowym Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN (http://sjp.pwn.pl/), kultura oznacza „materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory”.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) – do której odwołuje się ustawodawca w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT - przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są m. in. utwory muzyczne i słowno-muzyczne, a także sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne (art. 1 ust. 2 pkt 7 i 8 Prawa autorskiego).

Co do zasady twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Pod ochroną pozostaje także każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Artystycznymi wykonaniami są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

 

powrót VAT Działalność zespołów teatralno-muzycznych, artystyczna i literacka działalność twórcza a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________