ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi transportu medycznego a VAT 2011

środa, 08 czerwca 2011 12:16

Usługi transportu medycznego a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługi transportu sanitarnego wykonywanego ambulansem medycznym, spełniającym odpowiednie warunki określone w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, korzystają ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT. Potwierdza to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2011 r. ).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W zakresie prowadzonej działalności, oprócz działalności opodatkowanej VAT takiej jak usługi transportowe, pomoc drogowa, wchodzi również działalność zwolniona, polegająca między innymi na świadczeniu usług zabezpieczenia medycznego imprez i zgromadzeń masowych oraz transporcie sanitarnym.

Spółka nie jest zakładem opieki zdrowotnej w myśl ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).

Transport sanitarny jest wykonywany ambulansem medycznym spełniającym odpowiednie warunki (art. 70a ww. ustawy o ZOZ) na zlecenie ZOZ-ów (zdefiniowanych w art. 1 ww. ustawy o ZOZ ) oraz domów opieki społecznej lub lekarza pierwszego kontaktu. Usługa polega na:

a) transporcie pacjenta, niemogącego poruszać się samodzielnie ze szpitala do miejsca zamieszkania lub z domu do szpitala,
b) transporcie pacjenta między szpitalami,
c) transporcie pacjenta ze szpitala na dializę i z powrotem,
d) transporcie pacjenta z domu na rehabilitację i z powrotem,
e) transporcie pacjenta ze szpitala do hospicjum,
f)  transporcie pacjenta ze szpitala do domu opieki społecznej,
g) transporcie krwi ze stacji krwiodawstwa do szpitala,
h) transporcie materiałów biologicznych, do badania w specjalistycznych laboratoriach, pobranych od pacjentów,
i) przewozie innych materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zdaniem podatnika transport sanitarny wykonywany na zlecenie ZOZ, jak również taki, który nie jest wykonywany na zlecenie ZOZ podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku VAT, jeśli środki transportu jakimi spółka wykonuje te usługi spełniają warunki określone w art. 70a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.).

Transport sanitarny jest to przewóz osób albo materiałów biologicznych wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu. Pojazd, którym spółka wykonuje te usługi spełnia wymieniony warunek, jest w pełni wyposażonym ambulansem.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Usługi transportu medycznego a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________