ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: EDG1
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa

Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi wybór tej formy opodatkowania jest złożenie przez niego w ustawowym terminie pisemnego oświadczenia wyrażającego wyraźną wolę w tym zakresie.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 15 grudnia 2011 19:55

Limit dla ryczałtu na 2012

Sprawdź wysokość ryczałtu w 2012 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
sobota, 22 października 2011 10:54

Zakończenie działalności gospodarczej

W celu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca wypełnia wniosek.

Opublikowane w Inne
sobota, 22 października 2011 13:29

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

Opublikowane w Inne
sobota, 22 października 2011 13:45

Podejmujesz działalność gospodarczą? Przeczytaj!

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Opublikowane w Inne

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Opublikowane w Niezbędne linki
powrót Artykuły w etykietach: EDG1

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________