ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: PIT8C
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
środa, 04 lutego 2015 13:48

Nowe fromularze PIT 2015

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 1634 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. przepisy pozostawiają tym podmiotom wybór co do formy przesyłania dokumentów do urzędu skarbowego papierowo lub elektronicznie. Wyjątkiem jest  informacja IFT-3/IFT-3R, która musi być składana drogą elektroniczną.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Uwaga na nowe zasady składania dokumentów: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R. Z dniem 1 stycznia 2015 r. zaczęły obowiązywać nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 31 stycznia 2013 12:30

Promocje w banku kłopotem klientów

Resort finansów stoi na stanowisku, że otrzymany od banku zwrot pieniędzy, zwany moneyback lub cashback to przychód i należy od niego zapłacić podatek na zasadach ogólnych, według skali. Bank w tym wypadku powinien klientowi, który korzysta z takiej promocji wystawić PIT-8C, klient zaś powinien ująć dane z tej deklaracji w zeznaniu rocznym.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Rekompensaty (odszkodowania) wypłacone przez dewelopera nabywcom lokali, zarówno tych na wykonanie napraw wad i usterek, usunięcie skutków zalania jak również w postaci pokrycia części kosztów aktu notarialnego, stanowią przychód po stronie osób je otrzymujących. W konsekwencji deweloper ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Większość podatników nie sporządza i nie składa przez cały rok deklaracji podatkowych. Stąd mogą powstać wątpliwości jakie dokumenty stanowią podstawę zeznania rocznego.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 24 stycznia 2012 12:06

Wynagrodzenie prokurenta. Jak opodatkować?

Sprawdź, czy spółka ma obowiązek rozliczyć jako płatnik wynagrodzenie prokurenta z urzędem skarbowym, czy też prokurent sam powinien rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Uczestnicy programu Erasmus otrzymują co miesiąc stypendium w ramach tego programu finansowane ze środków budżetu UE. Stypendium w zależności od kraju pobytu wynosi kilkaset euro miesięcznie.

Sprawdź, czy wypłacane przez uczelnię studentom - stypendystom programu Erasmus środki finansowe jako dofinansowanie kosztów pobytu za granicą lub kursu językowego należy potraktować jako przychody z innych źródeł osób, którym dofinansowanie jest wypłacone?

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 27 września 2011 13:55

Udział w imprezie integracyjnej

Kolejny raz organy podatkowe potwierdziły, że udział w imprezie integracyjnej prowadzi do powstania u pracownika i zaproszonego gościa przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2011 r.).

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 21 września 2011 15:01

Dofinansowanie zakupu urządzeń ekologicznych

W piśmie z dnia 11 sierpnia 2011 r. Minister Finansów wypowiedział się na temat możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania wypłaconego przez gminę ze środków pożyczonych z WFOŚiGW, przeznaczonego na zakup urządzeń ekologicznych. Sprawdź, jakie dotację objęte są zwolnieniem podatkowym.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: PIT8C

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________