ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: budowla
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa

Cała konstrukcja wyciągu narciarskiego tworzy budowlę, potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 5 marca 2014 r. ( I SA/Gl 1217/13).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

W wyroku z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/09 Trybunał Konstytucyjny wskazał na mankamenty legislacyjne definicji pojęcia "budowla" zawartej w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Sprawdź, kiedy nie podlegają podatkowi od nieruchomości grunty zajęte na drogi.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
poniedziałek, 04 lutego 2013 15:50

Hala namiotowa w działalności gospodarczej

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera regulacji odnoszących się do tymczasowych obiektów budowlanych, takich jak np. hale namiotowe niezwiązane trwale z gruntem. Nie są one budowlami w rozumieniu tej ustawy, a więc nie są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Jest gotowy projekt założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt zawiera m.in. zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Sprawdź co się zmieni.

Opublikowane w Opłaty lokalne

Ministerstwo Finansów zastanawia się nad zmianą definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości. Problem zostanie przeanalizowany pod kątem możliwości doprecyzowania przepisów, w zakresie definicji budowli jako jednego z przedmiotów opodatkowania tym podatkiem (pismo z dnia 11 października 2012 r., SPS-023-8626/12).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Znajdujące się przy budynkach zbiorniki na gaz, służący do zasilania instalacji gazowych wykorzystywanych do ogrzewania tych budynków stanowią budowlę. Budowle zaś podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Sprawdź, czy systemy antenowe podlegają podatkowi od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
wtorek, 07 sierpnia 2012 13:59

Opodatkowanie wyciągu narciarskiego

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wszystkie elementy wyciągu tworzące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Tak w wyroku z dnia 14 lutego 2012 r. wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1589/10).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
sobota, 07 lipca 2012 12:35

Budynek czy budowla?

Cechą różnicującą budynki od budowli jest m.in. wydzielenie pewnej przestrzeni przez przegrody budowlane. Funkcjonalnie za takie przegrody należy uznać ściany danego obiektu budowlanego. Tak uznał w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach z dnia 24 maja 2012 r. (I SA/Ke 172/12).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
Strona 1 z 3
powrót Artykuły w etykietach: budowla

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________