ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: budynek mieszkalny
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa

W przypadku zbycia nieruchomości (budynku, lokalu mieszkalnego) dzięki możliwości odliczenia wydatków na określone cele mieszkaniowe, dochody ze sprzedaży będą zwolnione z podatku dochodowego.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Jeśli po dniu 30 kwietnia 2004 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wyższą (23%, 24%, 25%), możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.

Opublikowane w VAT

Sprawdź, kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości z tytułu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych udostępnianych w drodze umowy pracownikom Służby Leśnej do bezpłatnego korzystania.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Sprawdź stawkę VAT przy remontach budynków przeznaczonych na młodzieżowe ośrodki wychowawcze (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 27 czerwca 2012 r., SPS-023-5288/12).

Opublikowane w VAT

Usługi dostawy i montażu rolet i żaluzji zewnętrznych w obiektach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym są opodatkowane 8% VAT. Rolety zewnętrzne to element budynku, a nie jego wyposażenie. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 23 kwietnia 2012 r. (III SA/Gl 1430/11).

Opublikowane w VAT

Zakup na kredyt lokalu mieszkalnego w budynku powstałym na skutek przebudowy już istniejącego obiektu nie jest tym samym co zakup mieszkania w budynku nowo wybudowanym i nie daje prawa do korzystania z ulgi odsetkowej. Orzekł w wyroku z dnia 24 kwietnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1486/10).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, czy czynności polegające na montażu trwałej zabudowy w lokalach mieszczą się w pojęciu robót budowlano-montażowych.

Opublikowane w VAT

Czynności polegające na montażu trwałej zabudowy w lokalach mieszczą się w pojęciu robót budowlano-montażowych. Należy bowiem zwrócić uwagę, że jest to zabudowa trwała, o ściśle indywidualnym charakterze; jej wykonanie musi być dopasowane do krzywizn ścian, podłóg i sufitów; zamontowana zabudowa przestrzenna nie nadaje się do zamontowania w innym miejscu czy w innym lokalu.

Opublikowane w VAT

Budynek wykorzystywany przez przedsiębiorcę na cele prowadzenia działalności gospodarczej (prywatnego domu opieki społecznej) nie może być opodatkowany jako budynek mieszkalny.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Sprawdź, czy usługi polegające na zabudowie części lokalu mieszkalnego sauną lub łaźnią parową w obiektach budownictwa mieszkaniowego można opodatkować stawką 8% VAT, jako dostawę, budowę, remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: budynek mieszkalny

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________