ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: budynek
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa

Ministerstwo Finansów zastanawia się nad zmianą definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości. Problem zostanie przeanalizowany pod kątem możliwości doprecyzowania przepisów, w zakresie definicji budowli jako jednego z przedmiotów opodatkowania tym podatkiem (pismo z dnia 11 października 2012 r., SPS-023-8626/12).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Nie płacić podatku od nieruchomości według najwyższych stawek od budynku oddanego tylko częściowo do użytkowania w działalności gospodarczej, stosując je do całości. Tak w wyroku z dnia 14 sierpnia 2012 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 2444/10).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
czwartek, 11 października 2012 14:57

Stawka podatku od nieruchomości od piwnicy

Sprawdź, kiedy piwnica podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i według jakiej stawki.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
sobota, 07 lipca 2012 12:35

Budynek czy budowla?

Cechą różnicującą budynki od budowli jest m.in. wydzielenie pewnej przestrzeni przez przegrody budowlane. Funkcjonalnie za takie przegrody należy uznać ściany danego obiektu budowlanego. Tak uznał w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach z dnia 24 maja 2012 r. (I SA/Ke 172/12).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Podatnik może złożyć więcej niż jedną deklarację w podatku od nieruchomości, skoro dotyczą one więcej niż jednego przedmiotu opodatkowania tym podatkiem.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Fakt, iż właścicielem budynku gospodarczego jest przedsiębiorca, przesądza o istnieniu związku budynku z działalnością gospodarczą. Z tego też względu np. w budynku dwukondygnacyjnym obydwie kondygnacje powinny być opodatkowane najwyższymi stawkami, mimo że tylko na parterze lub w jednym pomieszczeniu na kondygnacji prowadzona jest produkcja, a pozostała część domu stoi pusta. Tak orzekł w wyroku z dnia 28 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 60/12).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Dane dotyczące powierzchni użytkowej powinny być ustalane na podstawie fizycznego obmiaru powierzchni budynku po wewnętrznej długości ścian. Zatem obmiar zewnętrzny budynku, który się zwiększył na skutek ocieplenia nie wpływa na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 marca 2012 r. (III SA/Po 994/11).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Wniesienie aportem do spółki niezakończonej inwestycji dotyczącej wybudowania budynku mieszkaniowego powinno być opodatkowane obniżoną 8% stawką VAT.

Opublikowane w VAT

Osoba fizyczna prowadząca od 2008 r. działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, rozliczająca się według KPiR i będąca w jej ramach czynnym podatnikiem VAT, nabyła przed zawarciem związku małżeńskiego niezabudowaną nieruchomość. Następnie wybudowała budynek użytkowo-mieszkalny. Jak rozliczyć przychody z tytułu umowy najmu budynku użytkowo-mieszkalnego?

Opublikowane w VAT
wtorek, 06 marca 2012 10:12

Stawka podatku od domków letniskowych

O wysokości stawki podatku od nieruchomości decyduje funkcja użytkowa budynku. Budynek letniskowy może mieścić się w kategorii budynków mieszkalnych, gdy jest wykorzystywany dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych właściciela (posiadacza) i jego bliskich.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
Strona 1 z 3
powrót Artykuły w etykietach: budynek

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________