ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: całość technicznoużytkowa
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa

Sprawdź, czy systemy antenowe podlegają podatkowi od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
wtorek, 07 sierpnia 2012 13:59

Opodatkowanie wyciągu narciarskiego

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wszystkie elementy wyciągu tworzące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Tak w wyroku z dnia 14 lutego 2012 r. wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1589/10).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
poniedziałek, 18 czerwca 2012 18:19

Linie kablowe w kanalizacji kablowej są opodatkowane

W przypadku, gdy składające się na sieć uzbrojenia terenu przewody - linie kablowe umieszczone zostaną (w uzasadniony sposób) w odpowiedniej kanalizacji kablowej, przewody te i obejmujące je kanalizacje, spełniając samodzielnie przesłanki bycia odrębnymi budowlami, pozostawać będą w funkcjonalnym związku, tworząc całość techniczno-użytkową traktowaną jako jeden obiekt budowlany (wyrok z dnia 6 marca 2012 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, I SA/Bd 1107/11).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Budowlą jest stacja zgazowania gazu LNG tworząca całość techniczno-użytkową. Zatem, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają zarówno fundamenty, jak i pozostałe, składające się na budowlę, elementy stacji gazu ziemnego LNG. Tak wynika z wyroku z dnia 24 listopada 2011 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (I SA/Sz 812/11).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
powrót Artykuły w etykietach: całość technicznoużytkowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________