ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: darowizna
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
piątek, 17 października 2014 02:41

Karty podarunkowe jako zapłata w VAT

Pytanie: Czy można odliczyć podatek VAT wynikający z faktur opłaconych kartami podarunkowymi, jeżeli zakupione towary są związane ze sprzedażą opodatkowaną?

Spółka otrzymała karty podarunkowe od firmy telekomunikacyjnej za przedłużenie umowy. Kartami tymi zapłacono za zakupione towary.

Opublikowane w VAT

Czy otrzymana darowizna w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Udokumentowanie otrzymanej darowizny wpłatą na rachunek bankowy, nie musi polegać na tym, że tylko darczyńca wpłaca obdarowanemu. Zwolniona z podatku będzie każda darowizna, która zostanie wpłacona na rachunek bankowy, nie ma znaczenia przez kogo. Może to być sam darczyńca.

wtorek, 12 marca 2013 15:35

Darowizna mieszkania spółdzielczego

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest majątkowym prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest to ograniczone prawo rzeczowe. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

Opublikowane w Inne

Sprawdź zasady odliczania darowizn w podatku dochodowym.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 04 lutego 2013 16:03

Spłata kredytu za małżonka

Spłata kredytu hipotecznego za małżonka, gdy małżeństwo ma rozdzielność majątkową, jest darowizną. Tak w wyroku z dnia 25 stycznia 2013 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1125/11).

poniedziałek, 07 stycznia 2013 17:01

Zawiadomienie urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny

Pytanie: Chcąc zabezpieczyć przyszłość swojemu dziecku, kupiliśmy z mężem mieszkanie. W akcie notarialnym jest nabycie 1/2 mieszkania przez syna oraz nabycie przez nas - rodziców 1/2 mieszkania do naszego majątku wspólnego. Mieszkanie nabyliśmy od dewelopera w formie aktu notarialnego. Czy nasz syn (18 lat) musi zgłosić ten fakt jako darowiznę do urzędu skarbowego?

Minister Finansów przyznaje, podatnik nie może być karany 75% stawką podatku, jeśli w trakcie postępowania w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów powoła się na niezgłoszoną do opodatkowania pożyczkę lub darowiznę.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Osoby tej samej płci pozostające w stałym związku partnerskim nie mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla darowizny między członkami najbliższej rodziny. Nie mają też prawa do preferencyjnego małżeńskiego rozliczenia podatku rocznego. Tak w wyroku z dnia 20 marca 2012 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1704/10).

Opublikowane w Podatki dochodowe

W przypadku zbycia udziałów otrzymanych w drodze darowizny przez obdarowanego przychód ze zbycia udziałów nie będzie pomniejszony o żadne koszty, gdyż nie zostaną one poniesione. Darowizna jest ze swej istoty bowiem nieodpłatna. Opodatkowaniu będzie podlegała kwota przychodu osiągniętego z ich zbycia pomniejszona jedynie o wartość zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 4
powrót Artykuły w etykietach: darowizna

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________