ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: delegacja
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa

Najprawdopodobniej dopiero od dnia 1 stycznia 2013 r. wzrośnie wysokość diet krajowych i zagranicznych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało kolejny, 4 już projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Sprawdź skutki podatkowe zwrotu pracownikom kosztów wyżywienia podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych, udokumentowanych fakturami VAT, bądź rachunkami wystawionymi na pracodawcę, w przypadku gdy przekraczają one ustanowione limity.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Wydatki udokumentowane oświadczeniem pracownika, kwitem na okaziciela lub paragonem fiskalny, częsta sytuacja dokumentowania wydatków poniesionych w czasie delegacji.

Sprawdź, czy oświadczenie pracownika o poniesionych kosztach, kwit na okaziciela lub paragon fiskalny, są wystarczającym dowodem do uznania tych wydatków za koszt uzyskania przychodu.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: delegacja

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________