ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: koncesja
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa

Opłatę skarbową płacimy, gdy rejestrujemy się dla potrzeb VAT, składamy pełnomocnictwo do akt, zawieramy małżeństwo, chcemy zatwierdzić projekt budowlany, przedłużamy koncesję na sprzedaż alkoholu, staramy się o duplikat książeczki wojskowej lub po prostu potrzebujemy jakiegoś zaświadczenia.

Sprawdź, co podlega opłacie skarbowej, jaka jest jej wysokość, gdzie i ile należy zapłacić oraz kiedy można wnosić o zwrot opłaty skarbowej.

Opublikowane w Opłaty lokalne

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jest podstawowym aktem prawnym dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą na terytorium RP. Określa bowiem zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP, zarówno przez przedsiębiorców polskich, jak i osoby zagraniczne.

Opublikowane w Inne
środa, 24 listopada 2010 13:05

Opodatkowanie sprzedaży energii elektrycznej

W wyroku z dnia 27 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 2254/09) uznał, że sprzedaż energii elektrycznej będzie podlegała opodatkowaniu akcyzą wówczas, kiedy będzie dokonywana na rzecz nabywcy końcowego.

Opublikowane w Akcyza

Po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy o grach hazardowych następują stopniowe zmiany z zakresie liczby poszczególnych gier, które urządzane są na podstawie stosownych zezwoleń i koncesji udzielanych na podstawie przepisów ww. ustawy.

Zawarty w ustawie o grach hazardowych katalog gier różni się od obowiązującego wcześniej na podstawie przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Opublikowane w Inne
powrót Artykuły w etykietach: koncesja

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________