ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: korekta podatku naliczonego
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
czwartek, 16 października 2014 17:00

Zawieszenie działalności a samochód osobowy

Pytanie: Czy pomimo zawieszenia działalności należy skorygować odliczony podatek w razie sprzedaży samochodu nabytego do działalności? Czy należy wykazać przychód z działalności gospodarczej pochodzący ze sprzedaży pojazdu oraz dochód (przychód pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej środka trwałego)? Czy trzeba dokonać korekty VAT?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Pytanie: Czy spółka przy likwidacji środka trwałego musi zwrócić podatek naliczony VAT związany z jego zakupem z uwagi na likwidację jednego z miejsc prowadzenia działalności, ponieważ nie upłynął jeszcze okres 5 lat użytkowania środka trwałego?

W 2013 r. spółka podpisała umowę z kontrahentem na prowadzenie usług gastronomicznych w obiekcie należącym do tegoż kontrahenta. Spółka musiała jednak zakupić środki trwałe (między innymi szybkoschładzarkę oraz ladę chłodniczą itp.) do prowadzenia działalności w tym miejscu. Koszty to odpowiednio 4.000 i 10.000 zł. W roku bieżącym umowa zostanie rozwiązana i wszystkie zakupione środki trwałe zostaną sprzedane.

Opublikowane w VAT
wtorek, 24 września 2013 12:54

Ulga na złe długi. Zmiany

Od 2013 r. na nowych zasadach obowiązuje ulga na złe długi. Jednak to nie koniec zmian. Obecnie korekta VAT może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, z dodatkowym warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Opublikowane w VAT

Każdą pomyłkę (błąd) na fakturze dotyczącą pozycji takich jak imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, można skorygować notą korygującą. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 17 maja 2013 r. (I SA/Po 221/13).

Opublikowane w VAT

Wypłata kontrahentowi premii pieniężnej z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, zmniejszający podstawę opodatkowania. Sąd wskazał też, że nie ma w ustawie o VAT przepisu, na podstawie którego można byłoby karać za brak korekty faktury po udzieleniu premii.

Opublikowane w VAT

Zmiana obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r. dotyczy odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika. Chodzi o sposób dokonywania korekty podatku odliczonego.

Opublikowane w VAT

Nowe przepisy ustawy o VAT, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2011 r. wprowadzają obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Regulacja ta nakłada na podatnika obowiązek zmiany tego udziału procentowego (i dokonania odpowiedniej korekty podatku) w każdym przypadku zmian w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do działalności gospodarczej.

Opublikowane w VAT
powrót Artykuły w etykietach: korekta podatku naliczonego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________