ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: kredyt
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
poniedziałek, 27 lipca 2015 14:46

Maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek

Podstawę prawną wyznaczającą maksymalną wysokość oprocentowania udzielonej pożyczki czy kredytu, stanowi art. 359 Kodeksu cywilnego. Przepisy ww. artykułu dotyczą wszystkich uczestników obrotu i mają zastosowanie zarówno w stosunkach między przedsiębiorcą (np. instytucją finansową) i konsumentem, w obrocie obustronnie profesjonalnym - między samymi przedsiębiorcami, a także w stosunkach między konsumentami.

Opublikowane w Inne

Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić limit kosztów pożyczek, aby uchronić kredytobiorców przed pętlą zadłużenia.

Opublikowane w Inne

Sprawdź jakie skutki ma zamiana mieszkania nabytego w ramach programu Rodzina na swoim. Małżonkowie posiadają niewielkie mieszkanie, które nabyli na kredyt w ramach programu „Rodzina na swoim". Planują zamienić się mieszkaniem z rodzicami, ponieważ ich mieszkanie jest większe. W jaki sposób załatwić taką sprawę?

Opublikowane w Inne

Sprawdź, kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych, gdy pojazd jest przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie umowy kredytu bankowego.

Poniesione przez podatnika koszty związane z kredytem bankowym zaciągniętym na nabycie nieruchomości nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 lutego 2012 r. (I SA/Po 884/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe

W najnowszym piśmie dotyczącym opodatkowania hipoteki podatkiem od czynności cywilnoprawnych z dnia 3 czerwca 2011 r., Minister Finansów wypowiedział się na temat zabezpieczenia hipoteką wierzytelności już istniejących oraz wierzytelności o wysokości nieustalonej.

Sprawdź, czy możliwe jest stosowanie dwóch różnych stawek podatku od czynności cywilnoprawnych, gdy jedna hipoteka zabezpiecza zarówno wierzytelności istniejące, jak i wierzytelności o wysokości nieustalonej.

Opublikowane w PCC
czwartek, 10 lutego 2011 13:01

Zwolnienie z długu poręczyciela

Kwota zwolnienia z długu nie stanowi dla podatnika, jako poręczyciela, przychodu z innych źródeł i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 31 stycznia 2011 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.) nie regulują sposobu ani wysokości pobieranych opłat za czynności bankowe.

Opublikowane w Inne
powrót Artykuły w etykietach: kredyt

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________