ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: prawo do odliczenia podatku naliczonego
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
sobota, 18 października 2014 03:09

Faktura korygująca z tytułu zwrotu towaru

Zwrot towarów do dostawcy, na którą to okoliczność dostawca wystawia fakturę korygującą, nie kreuje po stronie nabywcy towarów żadnego nowego prawa do odliczania podatku naliczonego ponad to, które przysługiwało mu w momencie powstania prawa do jego odliczenia, czyli w rozliczeniu za okres powstania obowiązku podatkowego po stronie dostawcy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres otrzymania pierwotnej faktury.

Opublikowane w VAT
piątek, 17 października 2014 02:41

Karty podarunkowe jako zapłata w VAT

Pytanie: Czy można odliczyć podatek VAT wynikający z faktur opłaconych kartami podarunkowymi, jeżeli zakupione towary są związane ze sprzedażą opodatkowaną?

Spółka otrzymała karty podarunkowe od firmy telekomunikacyjnej za przedłużenie umowy. Kartami tymi zapłacono za zakupione towary.

Opublikowane w VAT
czwartek, 09 października 2014 11:31

Możliwość odliczenia VAT z otrzymanych faktur

Pytanie: Czy w poniższej sytuacji można odliczyć podatek VAT naliczony z otrzymanych faktur?

Podatnik VAT podpisał umowę z kontrahentem, w ramach której po zakończeniu miesiąca otrzymał: fakturę od kontrahenta oraz drugą fakturę z firmy International Card Centre LTD oraz notę obciążeniową wystawioną przez kontrahenta na płatność za obie te faktury. Wartość z obu faktur jest wyrażona złotych. Na fakturze ICC jest zamieszczony nr NIP, jednak podatnik nie jest pewien, czy jest to polski NIP i czy firma ta jest zarejestrowania w Polsce. Jak upewnić się czy w takiej sytuacji możliwe jest odliczenie VAT naliczonego z otrzymanych faktur?

Opublikowane w VAT

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. obowiązują nowe regulacje w ustawie o VAT. Weszła w życie istotna część zmian, które wprowadziła ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35).

Opublikowane w VAT

Wadliwa faktura nie eliminuje kosztu z kosztów uzyskania przychodów. Tak w wyroku z 12 września 2012 r. uznał WSA w Łodzi (I SA/Łd 686/12). Wadliwość ewidencji rachunkowej, wynikająca z nieprawidłowego udokumentowania lub braku udokumentowania wydatku lub przychodu, nie daje podstawy do stwierdzenia, że nie wystąpił koszt lub przychód podatkowy. Obowiązek prowadzenia ewidencji jest obowiązkiem o charakterze instrumentalnym i jego niedopełnienie, tylko przez fakt zaistnienia, nie powoduje skutków merytorycznych.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Ministerstwo Gospodarki planuje zmodyfikować status "małego podatnika" w VAT i w podatku dochodowym. Obecnie mały podatnik to ten, u którego obrót nie przekracza 1.200.000 euro. Kwota graniczna ma wzrosnąć do 2.000.000 euro, dzięki czemu większa liczba przedsiębiorców uzyska ten status.

Opublikowane w VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 1 marca 2012 r. wydał wyrok w sprawie dotyczącej polskiej spółki jawnej i jej prawa do odliczenia VAT od zakupów inwestycyjnych.

Opublikowane w VAT

Sądy oddalają skargi podatników na wyroki dotyczące obrotu pustymi fakturami. W dniu 8 grudnia 2011 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w takiej właśnie sprawie (II FSK 1124/10).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, ile VAT możesz odliczyć przy wykupie samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 13 lutego 2012 14:39

Odliczenie VAT od paliwa. Nadal są z tym kłopoty

Podatnik nabył w 2010 r. samochód z kratką (z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym, że jest to samochód ciężarowy). Samochód ten służy mu w prowadzonej działalności gospodarczej (sprzedaż detaliczna towarów bezpośrednio z samochodu u klientów prowadzących sklepy, kioski, stacje benzynowe, PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami).

Podatnik uważa, że ma prawo odliczyć VAT od paliwa kupionego do tego samochodu. Sprawdź, jakie jest stanowisko organów podatkowych.

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: prawo do odliczenia podatku naliczonego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________