ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: prawo do odliczenia
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
poniedziałek, 01 września 2014 12:42

Kiedy odliczyć podatek naliczony za dostęp do e-gazet?

Pytanie: Kiedy odliczyć podatek naliczony za dostęp do e-gazet?

W dniu 5 sierpnia 2014 r. otrzymałam fakturę za 12-miesięczny dostęp do elektronicznej wersji gazet (usługa za okres 01.08.2014-01.08.2015) z terminem płatności 14 dni od jej otrzymania. Faktury została opłacona 03.08.2014 r. Kiedy mogę odliczyć podatek naliczony? Czy w momencie zapłaty, traktując otrzymaną fakturę jako zaliczkową, czy dopiero po zakończeniu świadczenia usług, czyli w 2015 r.?

Opublikowane w VAT

Przedsiębiorca, który jest pośrednikiem nabywającym używane samochody osobowe celem ich dalszej odsprzedaży i dostarczającym te samochody odbiorcom, może zastosować wobec świadczonych usług opodatkowanie podatkiem VAT jedynie własnego wynagrodzenia, a więc marży. Wyrok z dnia 10 listopada 2009 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (III SA/Wa 774/09).

Opublikowane w VAT

Faktura VAT otrzymana przez podatnika od podmiotu niezarejestrowanego jako podatnik dla potrzeb VAT daje prawo do odliczenia podatku gdy: 1) czynność udokumentowana fakturą została przez dostawcę (usługodawcę) faktycznie wykonana i wykorzystana przez podatnika (odbiorcę faktury) do realizacji czynności opodatkowanej, 2) podatek z tej faktury został przez odbiorcę faktury zapłacony jej wystawcy, 3) faktura zawiera wymagane informacje, w szczególności numer identyfikacji podatkowej dostawcy (usługodawcy) pozwalający na ustalenie jego tożsamości, mimo jego niezarejestrowania dla celów VAT. Orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 21 kwietnia 2011 r. (I FSK 417/11).

Opublikowane w VAT

Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji. Zarówno w liczniku, jak i w mianowniku kwoty ułamkowej określającej podlegającą odliczeniu proporcję uwzględnia się jedynie transakcje podlegające systemowi VAT. NSA podjął uchwałę w tej sprawie (I FPS 9/10).

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 31 stycznia 2011 11:18

Opóźnienie rejestracji samochodu a odliczenie VAT

Czytelnicy pytają: Zawarłem w dniu 29 listopada 2010 r. umowę leasingu na samochodu z kratką. Rejestracja pojazdu opóźniła się i nastąpiła dopiero w dniu 7 stycznia 2011 r. W związku z tym leasingodawca zamierza sporządzić aneks do umowy. Czy zachowam prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ratami czynszowymi? Leasingodawca twierdzi że tak, ale ja nie jestem do końca o tym przekonany)?

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 29 listopada 2010 17:58

Wcześniejsze rozwiązanie najmu a VAT

Wcześniejsze rozwiązanie umowy, w oparciu o ustalone przez strony w umowie zasady, prowadzi do wygaśnięcia wiążącego strony stosunku prawnego (tj. zgodnego zakończenia istniejącego pomiędzy stronami stosunku w inny sposób niż pierwotnie było to przewidziane), nie jest natomiast rezultatem jednostronnego niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez stronę z ciążących na niej obowiązków.

Opublikowane w VAT
piątek, 07 maja 2010 16:54

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Czytelnicy pytają: Osoba fizyczna w 2010 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej (sklep spożywczo-przemysłowy), w związku z którą dla celów podatku dochodowego opodatkowana będzie na zasadach ogólnych, a dla celów VAT jest podatnikiem czynnym (zarejestrowanym) VAT. W ramach przygotowań do działalności zamierza nabyć towary oraz kasę fiskalną, ponieważ od samego początku sprzedaż piwa musi być rejestrowana z jej użyciem.

Czy osoba rozpoczynająca działalność ma prawo do odliczenia całego podatku naliczonego związanego towarami nabytymi przed rozpoczęciem działalności? Czy przysługuje jej ulga na zakup kasy fiskalnej? Czy koszt zakupu towarów handlowych oraz inne wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności będą stanowiły koszt uzyskania przychodów?

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: prawo do odliczenia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________