ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: rabat
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa

Minister Finansów zmienił interpretację ogólną w sprawie kwalifikowania premii pieniężnych (bonusów pieniężnych) (interpretacja z dnia 27 listopada 2012 r., PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618).

Opublikowane w VAT
piątek, 07 września 2012 10:23

Koszty podatkowe firm sprzedających leki

Firma farmaceutyczna, która sprzedaje leki hurtowniom i szpitalom, a następnie, w zamian za kupno tych leków przez apteki, udziela im rabatu kwotowego, nie może ująć takiego świadczenia pieniężnego w swoich kosztach podatkowych. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (wyrok z dnia 3 lipca 2012 r., II FSK 2558/10).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Wypłata kontrahentowi premii pieniężnej z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, zmniejszający podstawę opodatkowania. Sąd wskazał też, że nie ma w ustawie o VAT przepisu, na podstawie którego można byłoby karać za brak korekty faktury po udzieleniu premii.

Opublikowane w VAT

Sprawdź, czy na podstawie wydruku z programu komputerowego, obejmującego poszczególne stawki VAT i udzielone bonifikaty, można obniżyć obrót, a w związku z tym również podatek należny, o wartość udzielonej bonifikaty.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 06 lutego 2012 18:20

Zasady wystawiania i anulowania faktur VAT

Podatnik VAT wystawia fakturę w przypadku sprzedaży towaru lub usługi oraz w przypadku otrzymania zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Faktura VAT jest zatem dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki) i nierozerwalnie związana jest z powstaniem obowiązku podatkowego.

Zasadniczym sposobem poprawiania faktur VAT jest wystawienie korekty faktury lub noty korygującej. Sprawdź, kiedy możesz anulować fakturę.

Opublikowane w VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 26 stycznia 2012 r. wydał wyrok w sprawie polskich przepisów wymagających posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej dla obniżenia podatku należnego w przypadku zmiany ceny towaru lub usługi (sprawa C‑588/10 Kraft Foods Polska S.A. p-ko Minister Finansów).

Opublikowane w VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 listopada 2009 r. (III SA/Wa 1255/09), orzekł, że prawo do zmniejszenia obrotu o kwotę udzielonego rabatu, zwróconego towaru, powstaje z chwilą zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości obrotu. Wystawienia faktury korygującej oraz jej doręczenie klientowi a następnie dołączenie do posiadanej dokumentacji dowodu odbioru faktury korygującej przez klienta jest jedynie wymogiem technicznym, a nie warunkiem powstania prawa do zmniejszenia obrotu, a w konsekwencji, zmniejszenia podatku VAT.

Sprawę potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę, jako wymogu obniżenia podatku należnego (C-588/10 Kraft Foods Polska) rozstrzygnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Opublikowane w VAT

Bonifikata to obniżka ceny, przyznawana po dokonaniu transakcji, zwykle jako zachęta do zwiększania zakupów lub forma rekompensaty z powodu gorszej jakości towaru. Opust (nieprawidłowo zwany też upustem) polega na obniżeniu ceny dla zachęcenia do kupna, stosowany wobec stałych klientów lub odbiorców hurtowych. Uznana reklamacja oznacza obniżenie ceny z powodu uprawnień nabywcy z tytułu gwarancji lub rękojmi. Skonto stanowi procentowe obniżenie ceny za natychmiastową zapłatę gotówkową za towar objęty sprzedażą kredytową lub ratalną.

Rabat stanowi określoną kwotowo lub procentowo zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru, udzielaną najczęściej nabywcom, płacącym gotówką, kupującym duże ilości towaru, jednorazowo lub w określonym czasie, a także udzielaną z powodu wad towaru. Można więc powiązać omawiany bonus z dokonanymi w danym czasie transakcjami i wystawionymi fakturami.

Opublikowane w VAT
powrót Artykuły w etykietach: rabat

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________