ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: refakturowanie usług
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
poniedziałek, 20 października 2014 13:40

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci. Stawka VAT

Działalność spółdzielni mieszkaniowych polegająca na wykonywaniu czynności, za które uiszczane są opłaty przez podmioty posiadające tytuł prawny do lokali użytkowych jest świadczeniem usług i podlega opodatkowaniu VAT. Problem może stanowić stawka podatku VAT dla tego typu usług.

Opublikowane w VAT
piątek, 10 stycznia 2014 11:36

VAT od najmu i mediów w 2014

Sprawdź kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu najmu i refakturowanych mediów w 2014 r.

Opublikowane w VAT
czwartek, 13 września 2012 18:08

MF: jak rozliczać media z tytułu najmu

W ramach zobowiązania najemcy strony umowy mogą postanowić, że koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu będą (np. za dostawę prądu, gazu, wody, ciepła itp.) rozliczane odrębnie. Świadczenia takie mogą być rozliczane na podstawie tzw. refaktur, not obciążeniowych, bądź w inny umówiony sposób.

W piśmie z dnia 15 czerwca 2012 r. Ministerstwo Finansów wskazało kiedy powstaje przychód z tytułu refakturowania usług u podatników osiągających przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (DD2/033/21/K0l/2012/DD-159).

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 12 czerwca 2012 18:11

Uproszczenie zasad rozliczania VAT od najmu

Ministerstwo Gospodarki planuje doprecyzowanie przepisów w zakresie możliwości refakturowania opłat za media. Chodzi o wątpliwości organów podatkowych dotyczące refakturowania tych opłat z taką samą stawką, jak na fakturze za media dla wynajmującego.

Opublikowane w VAT
powrót Artykuły w etykietach: refakturowanie usług

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________