ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: spółdzielnia mieszkaniowa
Ekspertax Kancelaria Podatkowa Prawna i Księgowa
poniedziałek, 20 października 2014 13:51

Opłaty za korzystanie z windy

Jeśli statut spółdzielni przewiduje, że opłaty za korzystanie z windy dotyczą wyłącznie lokali położonych na piętrach, są to postanowienia generalne. Wszystkie osoby, które spełniają określone warunki, czyli w tym przypadku zajmują lokale na parterze, mogą korzystać ze zwolnienia z opłaty za korzystanie z windy. Problemem jest jednak czy w sytuacji zwolnienia od opłat powstaje po stronie osób zwolnionych przychód w podatku dochodowym?

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 20 października 2014 13:40

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci. Stawka VAT

Działalność spółdzielni mieszkaniowych polegająca na wykonywaniu czynności, za które uiszczane są opłaty przez podmioty posiadające tytuł prawny do lokali użytkowych jest świadczeniem usług i podlega opodatkowaniu VAT. Problem może stanowić stawka podatku VAT dla tego typu usług.

Opublikowane w VAT

W interpretacji ogólnej Minister Finansów przyznał, że kwota zwrotu otrzymanego przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej nie stanowi u niego przychodu i nie podlega opodatkowaniu w PIT.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Planowana jest zmiana zasad ponoszenia kosztów sądowych w spawach o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.) zmierza do realizacji postulatów zgłoszonych w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego.

Opublikowane w Inne
poniedziałek, 25 marca 2013 17:14

Sprzedaż lokali a gospodarka mieszkaniowa

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dochód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych nie może być objęty zwolnieniem. Dochód ten nie jest bowiem dochodem osiągniętym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Jest tak dlatego, że podstawowym celem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków, nie zaś działalność polegająca na budowaniu lokali w celu ich sprzedaży osobom niebędącymi ich członkami. Tym samym zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odnosi się tylko do gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie podstawowej działalności spółdzielni mieszkaniowych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 12 marca 2013 15:35

Darowizna mieszkania spółdzielczego

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest majątkowym prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest to ograniczone prawo rzeczowe. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

Opublikowane w Inne

Nie tylko czynsze i opłaty, ale również odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat stanowią kategorię przychodów osiąganych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, czy drogi, chodniki, place należące do spółdzielni mieszkaniowej i związane z obsługą budynku mieszkalnego podlegają podatkowi od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Sprawdź, czy lokaty typu overnight od czasowo wolnych środków finansowych są zwolnione z podatku dochodowego w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z garaży przez osoby zamieszkujące w zasobach mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowej, będące równocześnie członkami spółdzielni, o ile są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, stanowią dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Wobec powyższego, dochody te – w przypadku przeznaczenia ich na utrzymanie zasobów mieszkaniowych – podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: spółdzielnia mieszkaniowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________